Bush, Blair en de blitzkrieg in Irak

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

Door Khaled Diab

Gezien de verreikende gevolgen van de Amerikaanse invasie van Irak, laten we het idee om Bush en Blair voor het gerecht te brengen nieuw leven inblazen.

Iraq_Tikrit_2942924b

Dinsdag 17 juni 2014

Hoe je er ook naar kijkt, de gebeurtenissen hebben een spectaculaire wending genomen. De Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIS), in Syrië in het gedrang gekomen door een offensief van Syrische opstandelingen, heeft sinds begin dit jaar, na de grens met Irak te zijn overgestoken, het noordwesten van dit land stukje bij beetje in handen gekregen.

Deze week is de campagne van ISIS in een stroomversnelling geraakt, waarbij de groepering de tweede stad van Irak, Mosoel, heeft
ingenomen, evenals Tikrit, de geboorteplaats van de voormalige Iraakse dictator Saddam Hoessein al-Tikriti, op een afstand van slechts 140 kilometer van de hoofdstad Bagdad.

Naar verluidt hebben de militanten de grensposten tussen Syrië en Irak uit de weg geruimd, wat van symbolische betekenis is, maar ook kan worden gezien als een teken dat de jihadistische beweging haar doel naderbij ziet komen van de vestiging van een islamitische staat in beide landen.

Als gevolg van het offensief van ISIS zijn honderdduizenden Irakezen, die al lang lijden onder alle gevechten, op de vlucht geslagen.
Het meest alarmerend is wellicht dat ISIS, in het Arabisch bekend onder de naam al-Dawla al-Islamiyya fīl-Iraq weh al-Sham, erin geslaagd is deze snelle verovering van noordwest-Irak te verwezenlijken met een krakkemikkige multinationale troepenmacht van slechts drie- tot vijfduizend strijders.

Hoe is dit kunnen gebeuren?

Als New York Times-columnist Thomas Friedman mag worden geloofd, lijkt dit het gevolg van een ideologische strijd tussen islamisten en milieuactivisten: “De echte ideeënstrijd… is de strijd die woedt tussen religieuze extremisten (soennieten zowel als sjiieten) en overtuigde milieuactivisten”, schreef hij.

Het verhaal dat ecostrijders in oorlog zijn met de zelfbenoemde soldaten van God is voor iedereen in het Midden-Oosten groot nieuws.

Het is waar dat het milieu in de regionale conflicten van hetomwater schreeuwende Midden-Oosten een steeds belangrijker onderwerp is en dat veel deskundigen voor de komende decennia ‘wateroorlogen’ voorspellen. Maar een andere vloeistof speelt de hoofdrol in de huidige problemen van Irak: olie.

Het zou makkelijk zijn Friedman, ooit een gevierd oorlogscorrespondent, af te doen als een excentriekeling op leeftijd die zijn realiteitszin volledig is kwijtgeraakt, maar zijn holle frasen zijn niet ongevaarlijk. Als invloedrijke ‘cheerleader’ – die in een beroemde uitspraak de Irakezen “suck on this” heeft voorgehouden – heeft hij publieke steun kunnen werven voor de
invasie en bezetting van Irak.

Maar wat deze jongste episode in een lange reeks van rampen duidelijk laat zien, is dat de Amerikaanse interventie in Irak een totale catastrofe is geweest, die zich sinds de plundering van Bagdad door de Mogollegers in 1258 niet meer op deze schaal heeft voorgedaan.

De grootschalige verwoesting van het land, de ontmanteling van het leger en de ineenstorting van het Baathregime hebben zo’n leemte achtergelaten dat het land is geïmplodeerd en er een burgeroorlog is uitgebroken, waardoor het terrein rijp is gemaakt voor radicale groeperingen die wilden profiteren van de chaos.

Het idee dat Amerika Irak er met overmacht toe zou kunnen dwingen een liberale en welvarende democratie te worden bleek net zo denkbeeldig als de niet-bestaande massavernietigingswapens die Saddam Hoessein volgens Washington in zijn bezit had.

Hoewel Irak onder Saddam Hoessein een onderdrukkend dystopia was dat behoefte had aan radicale veranderingen, kunnen zulke veranderingen niet van buitenaf worden opgelegd, en al helemaal niet met het geweer in de aanslag, door een eigengereide supermacht zonder vervolgscenario.

Het was de erkenning van de misleidende aard van deze misdadig roekeloze onderneming die in 2003 tientallen miljoenen bezorgde burgers over de hele wereld ertoe heeft gebracht de straat op te gaanomte betogen tegen de voorgenomen invasie. Deze leidde ook tot de ernstigste trans-Atlantische vertrouwenscrisis uit de recente geschiedenis, toen Washington België en andere kritische Europese landen de ‘As van de Wezels’ noemde.

Toch zette Washington destijds zijn zin door. Waarom?

Het korte antwoord luidt dat de oorlog nooit over vrijheid of democratie is gegaan – dat was slechts een marketingslogan. Het gingomhet kanaliseren van de Amerikaanse angst en woede na 9/11, teneinde de controle in handen te krijgen over de op één na grootste oliereserves in de wereld en bepaalde bedrijven te verrijken, op kosten van de belastingbetaler.

Als u ook maar enige twijfel koestert over deze realiteit, kijk dan eens naar de saai klinkende maar zeer belangrijke Executive Order
13303, die Amerikaanse firma’s feitelijk carte blanche geeftomin Irak ongestraft te doen wat ze willen.

Gezien de verreikende gevolgen van de Amerikaanse invasie en bezetting denk ik dat het belangrijk is het idee nieuw leven in te blazenomde verantwoordelijken – vooral George W. Bush en Tony Blair – voor het gerecht te brengen. Hoewel de schade hierdoor nooit ongedaan zal kunnen worden gemaakt, zou het de Irakezen niettemin enige genoegdoening bieden voor de verwoesting die de Brits-Amerikaanse invasie in hun land heeft aangericht.

Het zal ook een duidelijk signaal doen uitgaan dat dit soort gedrag niet thuishoort in een wereld die op zoek is naar orde, recht en stabiliteit.

Ik moet bekennen dat ik niet weetwat er tegen de ISIS kanworden ondernomen enwat er kanworden gedaanomde desintegratie van Irak te repareren. Ik weet alleen dat welke koers de buitenwereld ook zal volgen, een militaire interventie gepaard moet gaan met een internationaal mandaat en een helder plan voorwat er moet gebeuren als de “missie is volbracht”.

____

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in De Morgen on 13 June 2014.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Criminally reckless in Iraq

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Khaled Diab

The US invasion and occupation caused Iraq to implode into anarchy and then explode into civil war. For that reason, its architects must be prosecuted.

Iraq_Tikrit_2942924b

Monday 16 June 2014

It is a spectacular turn of events by any measure. The Islamic State in Iraq and the Levant (ISIL/S), on the back foot in Syria following offensives by Syrian rebel groups, has, since the beginning of this year, stolen back across the border into Iraq, conquering the northeast of the country one piece at a time.

Last week, ISIS’s campaign went into overdrive, with the group conquering Iraq’s second city, Mosul, and Tikrit, the hometown of former dictator Saddam Hussein al-Tikriti, which lies just 140km away from the capital, Baghdad. No long after, ISIS entered Diyala province, positioning itself less than 100km from the capital, with Nuri al-Maliki’s government launching a panicked counter-offensive.

Of symbolic significance and as a sign that the Jihadist movement is approaching its goal of establishing an Islamic state in Iraq and Syria, militants reportedly bulldozed the border between the two countries.

In the wake of ISIS’s thrust, hundreds of thousands of long-suffering Iraqis have taken flight - and for good reason, in light of the videos posted by the Islamist forces which apparently show the gruesome executions of hundreds of captured Iraqi soldiers.

Most alarmingly perhaps is that ISIS, known in Arabic as al-Dawla al-Islamiyya fīl-Iraq weh al-Sham, has managed to achieve this rapid takeover of northeastern Iraq wih a ramshackle multinational militant force of just 3,000-5,000 fighters, not to mention collaborators from Saddam Hussein’s disbanded army and Sunni tribal leaders.

How was this possible?

Well, if Thomas Friedman, the New York Times columnist, is to be believed, it is down to an ideological battle between Islamists and environmentalists, of all people. “The real of war of ideas… is the one between the religious extremists (Sunni and Shiite) and the committed environmentalists,” he wrote, shortly after Mosul had been taken.

The novel notion that eco-warriors are doing battle with the self-appointed soldiers of God would be news to just about everyone in the Middle East.

It is true that the environment in the water-stressed Middle East is an ingredient of growing importance in regional conflicts, and many experts foresee water wars in the decades to come. However, it is another fluid that is at the heart of the dire situation in Iraq today: oil.

It would be easy to dismiss Friedman, once a celebrated war correspondent, as an ageing eccentric who has lost complete touch with reality, but his rantings are not harmless. As an influential, pro-invasion cheerleader – who famously told Iraqis to “suck on this” – he managed to rally public support for the invasion and occupation of Iraq.

Today, the mainstream US media is falling into a similar trap as during the build-up to the invasion in 2003 by misdiagnosing the problem – blaming Barack Obama^s foreign policy, rather than the true villain of this piece.

What this latest episode in a long string of disasters clearly demonstrates is that the US intervention in Iraq has been a total catastrophe unseen in Mesopotamia since the Mogul sacking of Baghdad in 1258.

The wholesale destruction of the country, the disbanding of the army, and the collapse of the Baathist regime left behind such a vacuum that the country first imploded into anarchy and then exploded into a continuous cycle of civil war, creating fertile ground for radical groups to take advantage of the chaos.

The idea that America could “shock and awe” Iraq into becoming a liberal and prosperous democracy was as illusionary as the non-existent weapons of mass destruction Washington claimed Saddam Hussein possessed.

Although Iraq was an oppressive dystopia under Saddam Hussein and required radical change, such change cannot be imposed from abroad, and especially not at gunpoint by a self-interested superpower with no game-plan.

And it was recognition of the delusional nature of this criminally reckless enterprise that led tens of millions of concerned citizens around the world to pour out onto the streets to oppose the planned invasion in 2003. It also caused the worst transatlantic rift in living memory, with Washington dismissing Belgium and other European critics as the “Axis of Weasels”.

Despite this, Washington went ahead. Why?

The short answer was that the war was never about freedom or democracy – that was just a marketing ploy. It was about channeling post-9/11 American fear and anger to gain control of the world’s second-largest oil reserves and enrich certain corporations at the American taxpayer’s expense.

If you are in any doubt about this reality, consider the dull-sounding but highly significant Executive Order 13303, which basically gives American corporations carte blanche to do what they please in Iraq with impunity.

Given the far-reaching consequences of the US invasion and occupation, I believe it is important to revive the idea of bringing those responsible for it – mainly George W Bush and Tony Blair – to justices.

Although this will not help to undo the damage, it will at least bring some redress to Iraqis for the devastation the Anglo-American invasion visited on their country. It will also send a clear signal that this kind of behavior does not belong in a world seeking law, order, stability and justice.

As for what can be done about ISIS and to repair the disintegration of Iraq, I must confess I do not know. All I know is that whatever course is pursued by the outside world, military intervention must come with an international mandate and there has to be a clear vision and plan for what comes after “mission accomplished”.

____

Follow Khaled Diab on Twitter.

This is the updated version of an article which first in Dutch in De Morgen on 13 June 2014.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Gunship diplomacy, rockets and Gaza’s forgotten tragedy

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Khaled Diab

The other tragedies make it is easy to forget Gaza. But with a humanitarian crisis and rising tensions, it’s time to end the Israeli-Egyptian blockade.

Saturday 15 March 2014

Image courtesy of UNRWA

Image courtesy of UNRWA

These days it seems that Gaza only makes it on to the mainstream Western media’s radar when it involves rocket attacks or just simply rockets.

This was amply demonstrated this week, when the media took a brief break from Syria and the Ukraine to train their lens on the besieged Palestinian enclave.

On Wednesday, Gazan militants fired a barrage of rockets into southern Israel, causing no casualties. Islamic Jihad, which claimed responsibility for the attack, said it was in retaliation for an Israeli airstrike which killed three of its members a day earlier.

On Monday, Israel displayed an arms shipment it had intercepted which it said was Iranian and destined for Gaza.

Though this is not beyond the bounds of possibility, given Iran’s history of supporting Hamas, I find the claim unlikely, and that the arms were probably heading elsewhere. Firstly, relations between Iran and Hamas suffered a serious rift two years ago when Gaza’s leadership opposed Bashar al-Assad’s violent suppression of the popular uprising against his regime, and efforts to mend fences have yet to deliver substantial results.

Tehran’s subsequent withdrawal of its financial support to the embattled Hamas government has caused enormous economic hardship for the Gazan population, over and above what it endures due to the Israeli-Egyptian blockade. This is reflected in the 75% budget deficit Hamas announced for 2014, the regular 16-hour blackouts and the severe shortages Gazans must suffer.

Of course, it is possible that the arms were destined for one of Hamas’s more radical rivals, namely Islamic Jihad. However, the Israeli claim regarding the arms shipment also makes very little logistical sense.

The ship was intercepted in the Red Sea and IDF officials say that the arms were to be routed to Gaza overland via Sudan. This is a very risky and foolhardy proposition, and would almost certainly have guaranteed that the shipment was intercepted before it reached its final destination.

Port Sudan is over 1,300km away from Gaza and the huge expanse of mainland Egypt, which is hostile to Hamas, lies in-between. Any arms smuggler worth his or her salt would have docked somewhere in the increasingly lawless Sinai, where Islamist militants holed up there could’ve provided logistical support to get the weapons into Gaza – if that, indeed, was where they were bound.

Moreover, if Iran’s aim was to strike Israel, why bother with Gaza, whose border with Egypt has become more and more tightly sealed in recent months in the new regime’s bid to suffocate Hamas?

Israel identified the weapons onboard the seized vessel as being Syrian. Surely, it would have been much easier for Tehran to ask its ally in Damascus to fire these weapons into Israel across the Syrian border. If the attack was then blamed on Jihadist fighters, Iran would be able both to attack Israel by proxy while aiding its ally, Bashar al-Assad, in discrediting his enemies.

All this makes the Israeli claim that the shipment was destined for Gaza seem outlandish. So what is behind Israel’s insistence?

Part of the reason might relate to the atmosphere of public fear surrounding Iran in Israel, which does not invite a rational consideration of the evidence and facts.

For Israel’s leaders, political expediency seems to be a major factor. In his speech in Eilat, where the arms cache was presented to the international media, Binyamin Netanyahu sought to kill two birds with one stone.

First, he strove to stymie the growing rapprochement between Tehran and the West. “Just as Iran tried to camouflage this deadly weapons shipment, Iran camouflages its military nuclear programme,” the Israeli premier said, blasting Western leaders for their “hypocrisy” when “smilingly shaking hands” with Iranian leaders.

Second, the Israeli establishment used the arms shipment as an opportunity to fan the flames of distrust towards Hamas in Gaza, and the Palestinians in general, partly to enrage and frighten a fearful domestic audience. “Each one of these rockets poses a threat to the safety of the citizens of Israel, each bullet and each rocket that was discovered had an Israeli address,” Lieutenant General Benny Gantz has been quoted as saying.

This reflects Netanyahu’s own discourse on and attitude towards peace talks, which US Secretary of State John Kerry has been pushing actively through continuous shuttle diplomacy. If Israel signs a deal with the Palestinians “that peace will most certainly come under attack – constant attack by Hizbullah, Hamas, al-Qaeda and others,” the prime minister told the recent AIPAC annual conference.

And it isn’t just Kerry’s peace overtures that Netanyahu is resisting. Despite Washington’s own lethargy towards the humanitarian disaster zone that is Gaza, there is mounting international pressure to ease, or even lift, the blockade on the territory. Even the European Union is losing patience.

In a report released this week, the EU’s heads of mission called for a “strategy for a political endgame resulting in Gaza’s return to normality”, naming Israel as “the primary duty bearer” due to its role as the occupying power, while urging Hamas to instate a “categorical renunciation of violence”.

But this is likely to fall on deaf ears in Israel, where public anger is simmering, blinding people to the true causes behind this dire situation.

It has long been my view that both principle and pragmatism demand an end to the Israeli-Egyptian siege of Gaza. It is the principled thing to do because collectively and severely punishing 1.7 million civilians is inhumane.

Pragmatic because such punishment is counterproductive. Although Gaza’stroubles pale in comparison with Syria’s, the humanitarian consequences of the Israeli-Egyptian blockade have been building up over the years and continue to exact a heavy toll. Moreover, this has aroused little public protest in Israel, while the Egyptian public has gone from anger at the Mubarak regime’s complicity in the siege to cheering Egypt’s de facto leader Abdel-Fattah al-Sisi as he raises the few drawbridges providing relief to this hostage population.

In Gaza, official unemployment runs at about a third of the population, with the actual figure probably significantly higher, and almost a million of the Strip’s 1.7 million residents are expected to require food aid this year. Gaza also endures severe fuel shortages, endless blackouts, while raw sewage and seawater contaminate the water supply.

Although Israel has the right and duty to ensure the security of its citizens, Israel’s policy has failed to achieve any of its stated aims, and may even be radicalising a new generation of young Gazans who have seen nothing of Israel except its heavy boot. Egypt’s complicity in hurting a population only recently regarded as “Arab brothers” makes even less sense.

Besides, if it is a ceasefire that Israel is after, Hamas has respected the one brokered following the conflict of 2012.

This might suggest that Israel’s objectives go beyond stopping the rocket attacks and extend to destroying Hamas. But this is unlikely to work, as efforts to dislodge the Islamist movement — including major military operations since Hamas came to power, in 2006, 2008/9 and 2012 — have only strengthened its grip on power.

In addition, Israel has imposed severe restrictions on Gazans since at least 1991, when it began its permanent closure policy in the Strip, with little noticeable effect on Israel’s security or prospects for peace. 

In short, principle and pragmatism demand that both Israel and Egypt lift their inhuman and insane siege of Gaza.

Follow Khaled Diab on Twitter.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Sun, sand and tax “holidays”

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Osama Diab

In just a single decade, Egypt has lost more than $20 billion in trade mispricing alone, not to mention other forms of tax evasion.

Courtesy of caymanislands.ky

Courtesy of caymanislands.ky

Monday 10 March 2014

Most of us know that the world’s largest buildings by height are located in Dubai, Shanghai, New York and other international metropolises. But what we know far less about is the location of the largest buildings in the world by number of registered companies.

Ugland House is a five-storey building located in the tiny Cayman Islands in the Caribbean. Despite its size, this space is home to nearly 19,000 companies.

But how do thousands of companies fit in such a modest space?

The answer is that they do not fit — not in any physical sense. Most companies registered here exist only in public records and, for the most part, have a parent company located in other jurisdictions.

The Cayman Islands have a zero-percent tax rate on all sorts of income, including capital gains and corporate taxes. The tax haven is an attractive destination for businesses around the world to register or have subsidiaries there to avoid paying taxes in their own countries.

It is difficult to know which Egyptian companies are registered in this building due to the secrecy most tax haven countries provide investors. However, Cairo-based regional investment bank EFG-Hermes, which owns many subsidiaries in no-tax jurisdictions, has at least one company among the 19,000 registered at Ugland House, according to one of the firm’s documents.

Ugland House eventually came to the attention of US President Barack Obama. “For years, we’ve talked about shutting down overseas tax havens that let companies set up operations to avoid paying taxes in America,” he said in a speech in 2009 on international tax policy reform.

“I used to talk about the outrage of a building in the Cayman Islands that had over 12,000 businesses claiming this one building as their headquarters. And I’ve said before, either this is the largest building in the world or the largest tax scam in the world.”

Despite his firm warnings, Obama seems to have forgotten that his own country is accommodating what is probably the world’s largest building by registered businesses.

The address is 1209 North Street, Delaware, a single-storey building that hosts just under 300,000 registered businesses, including big names like Ford, American Airlines, General Motors, Coca-Cola and Kentucky Fried Chicken.

The building in Delaware, a state know as a low-tax jurisdiction, also has some Egyptian companies registered there.

According to the Delaware business registry, a company called EFG Capital Partners Inc is registered at 1209 North Street. The name of the company is identical to another EFG-Hermes subsidiary registered in the Cayman Islands, which might be a possible sign of a link to the Egyptian investment bank.

EFG Capital Partners Delaware

According to the registry, another two EFG-Hermes companies called The Middle East and North Africa Opportunities Fund, LP and the Egypt Growth Fund are registered in the same building.

A request for comment to the EFG-Hermes headquarters in Cairo went unanswered for several days.

The construction and cement giant, Orascom Construction Industries, also has a registered company for its US subsidiary Orascom E&C USA, Inc, in the Delaware building.

There are numerous companies with “Egypt“, “Egyptian” or “Misr” in their name registered in the Corporation Trust Centre building in Delaware, but it’s not always easy to establish a connection with a person or an entity in Egypt.

But why would any company want to register there and fight with hundreds of thousands of other companies over this small office space?

It is mainly because shell companies, or companies with no significant assets or operations, are often used as a vehicle to shift profits to no- or low-tax jurisdictions using a variety of tactics including transfer mispricing and round tripping.

Some websites provide the service of registering these companies online in a few minutes for a small fee of a few hundred dollars.

Transfer mispricing is when a company sells a product to its subsidiaries on paper only for artificial prices to avoid paying taxes, a tactic used to maximise company profits.

It is done by making the most profits on paper in a country with the lowest tax rates usually through a shell company in a tax haven. The Washington-based organisation Global Financial Integrity (GFI) estimates that between 2001 to 2010, at least $22.32 billion left Egypt illegally as a result of trade mispricing.

Round tripping, on the other hand, is routing your earnings through a set-up company in a tax haven so it is counted as earnings of a foreign company and, therefore, not taxable in the investor’s country of residence.

There are around 85 companies registered in the Cayman Islands investing about $2.5 billion in Egypt, according to the General Authority for Investment. Considering the minuscule size of the island, it is unlikely that these large investments are native to it. It is therefore more likely to be about routing profit through shell companies in tax havens.

“If you set up a company in a tax haven and route your money through it, your earnings are counted as earnings of a foreign company — and you only pay the tax due in the tax haven where the company is registered. That is usually next to nothing,” says Nick Hildyard, a British anti-corruption activist and the founder and director of the London-based anti-corruption organisation The Corner House.

Needless to say, lower tax revenue means less money to build roads, schools, hospitals and provide public services.

While GFI estimates that at least $22.32 billion of taxable profits left the country in an attempt to avoid taxation, this would only be a fraction of the total unpaid taxes.

With a large informal sector and a history of tax evasion, Egypt loses billions of pounds in unpaid taxes annually. Last year, Egypt collected roughly LE93 billion in taxes on goods and services. If roughly 30 percent of economic activity happens in the informal sector, and another 30 percent of businesses pay only half of what they owe, losses for last year alone would total nearly LE77 billion.

The existence of such tax havens also intensifies tax competition between countries to keep investors “onshore”, which leads to what experts call “a race to the bottom”.

This can only lead to the reduction of government spending on public and social services, and relying more on indirect, regressive taxation, or over-taxing low and middle incomes, who are unable to hide their incomes in tax havens.

____

This article first appeared in Mada Masr on 5 March 2014. Republished here with the author’s consent.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

My enemy’s friend is… my ally

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (2 votes cast)

By Khaled Diab

In Egypt, both the military and the Muslim Brotherhood accuse each other of being American stooges while discreetly courting Washington.

Photo: ©Khaled Diab

Photo: ©Khaled Diab

Monday 20th January 2014

The Egyptian revolution has overturned numerous pearls of traditional wisdom. By rising up in their millions against a corrupt and repressive leadership, Egyptians proved that they don’t believe “the eye should not rise above the brow,” that one should “keep out of harm’s way and sing to it,” or that “the door that brings in a draught should be shut tight for peace of mind.”

Not to be left out, the counter-revolution has also been redefining a number of ancient proverbs. No longer is the enemy of my enemy considered my friend. Rather, my enemy’s friend is, discreetly and surreptitiously, my ally. This paradoxical paradigm is nowhere more apparent than in the conflicting relationship of the two main competing factions – the military and the Muslim Brotherhood – with the United States.

According to prevalent Muslim Brotherhood mythology, the downfall of President Mohamed Morsi was engineered by an unholy alliance consisting of the Egyptian military, led by Morsi-appointed General Abdel-Fattah al-Sisi, Washington, and Israel cast in worst supporting role.

When I visited the pro-Morsi, Raba’a al-Adawiya protest camp, which was murderously dispersed in mid-August, several of the protesters I spoke to were convinced that a US-Zionist conspiracy was afoot.

This was encapsulated in a poster which one of the protesters insisted on taking me to view, which featured Barack Obama, dressed as pharaoh, holding an al-Sisi dog on a short leash, with a Star of David bandanna round his neck.

Nevertheless, in a bizarre form of ideological dissonance, these same protesters were hostile towards local media and saw the Anglo-American press as their champions, with many calling on Washington and the West to take decisive action against the coup, and to reinstate Morsi.

And this contradictory position is not just one subscribed to by the Brotherhood’s rank and file. “America tried to abort the Egyptian revolution by spending $105 million on Egyptian and foreign organisations in a few months with the aim of causing chaos,” claimed Mahmoud Ghozlan, a member of the Brotherhood’s Guidance Council and the movement’s official spokesperson in Arabic.

Yet while in power, Morsi and the Muslim Brotherhood cosied up to Washington, as well as American and Western public opinion. “Contrary to the Brotherhood’s anti-American slogans, Morsi’s priority was to maintain good relations with Washington,” an Egyptian diplomat said.

And devoid as the Muslim Brotherhood proved of actual policies, despite decades of sloganeering and posturing, Morsi’s foreign policy “simply copied the Mubarak regime”, as one Egyptian analyst put it.

This keenness to please Washington was reflected in the Morsi government’s mediation of the military confrontation between Israel and Gaza in November 2012. This earned the former president plaudits from the United States, which he seemed to have interpreted as a green light to grant himself “absolute power”.

This has, of course, been fodder for the Muslim Brotherhood’s enemies. In a similar fashion to their Islamist opponents, pro-military Egyptians allege that it is Morsi, not al-Sisi, who is an American agent.

Some also subscribe to some pretty outlandish conspiracy theories that come straight out of the “Birther” handbook. For example, it is rumoured in some Egyptian circles that Barack Obama is a secret Brotherhood member and that the 2012 presidential elections were rigged, at the behest of Washington, in favour of Morsi.

And, according to this viewpoint, the conspiracy is far from over, as reflected by the controversy over statements made by former US ambassador to Cairo, Anne Patterson. One lawyer has even gone so far as to file a complaint against Morsi’s wife, alleging that she is conspiring with the American administration to topple al-Sisi and sow sedition and terrorism in Egypt.

It is ironic that supporters of the institution which benefits from the greatest US support – to the tune of hundreds of millions of dollars of military aid annually – should cry conspiracy in this way.

Awareness of this contradiction could be partly behind the calls issued by Tamarod – the youth-led movement, whose name translates as Rebellion, which spearheaded the anti-Morsi protests – to reject American military aid.

At a deeper level, what is behind this paradox of “my enemy’s friend is my ally”?

One undeniable factor is America’s own behaviour. Although the US talks the talk when it comes to democracy, freedom and self-determination, Washington often walks roughshod over these principles when it considers its “vital interests” are at stake.

In Egypt’s case, that manifested itself in Washington’s longstanding support for malleable dictators, including Hosni Mubarak, and Anwar al-Sadat before him. Since the 2011 uprising, the Obama administration has tended to prefer “stability” over principle, weighing in behind the country’s strong man of the moment, whether it is Mubarak, Morsi, Field Marshal Tantawi or General al-Sisi.

Domestically, the instability and uncertainty that has reigned over the past three years has laid fertile ground for the emergence of conspiracy theories. Moreover, for their own historical reasons, both the secular and Islamist movements have striven to rid Egypt of foreign influence, whether it was Ottoman, British, Soviet or American.

This took off in earnest with another revolution almost a century ago, led by Egyptian centrist and rightist liberals, mainly al-Wafd. Not long after, Hassan al-Banna set up the Muslim Brotherhood, also to counteract British influence, but shunning al-Wafd’s secular liberalism in favour of conservative Islam. For leftists, the benchmark for secular, pan-Arabist independence was, at least ostensibly, set by Gamal Abdel-Nasser, who spearheaded the 1952 revolution/military coup.

However, for all three streams, aspirations for complete sovereignty became tempered by realpolitik, and the realisation that any regime has a relatively low chance of survival without Washington’s blessing. Despite this, it remains politically expedient to cast aspersions that America is your enemy’s friend while, simultaneously, discreetly courting Washington as an ally.

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in The Guardian on 13 January 2014.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 7.5/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

A peace of the people, by the people, for the people

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Khaled Diab

Palestinians and Israelis don’t need more US diplomacy but a people’s peace process… and this requires mutual understanding and humanisation.

Wednesday 11 December 2013

Photo: US Department of State

Photo: US Department of State

John Kerry recently returned, yet again, to the Middle East on an impossible mission to revive stalled Israeli-Palestinian peace talks. In an effort to allay Israeli fears, the US Secretary of State was expected to present Israel’s Prime Minister Binyamin Netanyahu, on Thursday, with a plan for security arrangements in the West Bank following the establishment of an independent Palestinian state.

Even though this is the Promised Land, the facts on the ground do  not look so promising. Just ahead of Kerry’s visit, Israel defiantly bulldozed Palestinian land earmarked for settler homes, according to media reports.

It was exactly this issue of settlement building and how it makes the establishment of an integrated and contiguous Palestinian state impossible that prompted Palestinian negotiators to quit last month, even though Palestinian President Mahmoud Abbas has not yet accepted their resignation.

For his part, Abbas has reportedly said he will appeal to the United Nations if peace talks fail.

On the Israeli side, Netanyahu focused on the Iran nuclear issue during his encounter with Kerry, despite the fact that, in my view, the unresolved Palestinian question is the greatest threat to Israel’s future security.

In addition, prior to the Secretary of State’s arrival, Israeli officials voiced loud criticism of Washington. For instance, Economy and Trade Minister Naftali Bennett expressing his view that Israel must reduce its dependence on the US, which was holding it “hostage”. This echoes the findings of a poll in which half of Israeli Jews believed that Israel should seek new allies other than the United States.

But judging by his previous statements, John Kerry seems undeterred by the obstacles ahead. He has warned Israel that it faces the prospect of a “third intifada” if it fails to forge a durable peace with the Palestinians, and Washington may push through its own deal in January if an agreement is not reached before then.

Despite this uncharacteristically active US diplomacy, I am unconvinced John Kerry will succeed in his mission. This is partly because the two-state formula has lost the race against space, Washington is not an honest and impartial broker, not to mention poor political leadership on both sides, a reality which favours the status quo and the downward inertia this imposes.

The Oslo process has also been undermined by its quest for a “comprehensive peace”.  This raised unrealistic expectations. In a conflict this deeply entrenched and with the massive disparity in power, there can be no ultimate, one-time, all-or-nothing resolution.

But possibly the most fatal flaw of Oslo has been its largely top-down, outside-in nature which sidelines and ignores the most vital ingredient in any truly lasting peace: the people. That is why I have repeatedly advocated a people’s peace process.

For such a grassroots effort to work and to stand a chance of success requires a high degree of mutual understanding and a good dose of empathy. This conviction is what spurred me, as an Egyptian, to climb down from the ivory tower of the outside spectator and to engage directly with Palestinians and Israelis, despite the mainstream hostility towards such encounters in the Arab world and Israel alike.

Like only a handful of Egyptian journalists and writers before me, I have embarked on a personal journey of discovery in the unholy mess of the Helly Land. I have visited Israel and Palestine, lived there for nearly two years and now have returned to live among the people again.

In my time here, I have encountered the good, the bad and the ugly, not to mention the outright eccentric, from Palestinian women race drivers to Israel Jewish Sufis who fast Ramadan. Along the way, I have had many adventures and misadventures.

To construct a proper understanding and a realistic picture, I have striven to challenge and push myself, not only questioning every aspect of the conflict, but also forcing myself to meet people from all walks of life, including those who are hostile to who I am and what I stand for, such as ideological settlers.

On the whole, Palestinians are thrilled to have an Egyptian here, given the Hollywood-like appeal of Egypt in these parts, and Israelis, who are more hospitable than their hard exterior suggests, are flattered to find an Arab willing to learn more about them.

This has enabled me to see the human face veiled by the conflict, and to witness how people on both sides are, for the most part, ordinary folk caught in an extraordinary situation – a conflict inherited from their great-grandparents which most expect to hand down, as an unenviable legacy, to their great-grandchildren.

My journey has radically altered my view of the situation and has unearthed some surprising realities, such as just how much in common Israelis and Palestinians have, their massive political differences notwithstanding, and how confoundingly diverse each society is, despite being so small that, combined, they would only make up half the population of my hometown, Cairo.

In fact, it would not be a stretch to say that, if it weren’t for the artificial political and physical constructs keeping them largely apart, many Palestinians and Israelis would find greater common cause among members of their enemy camp than among their own side.

In a bid to promote understanding, or at the very least a modicum of human sympathy, I have tried hard to capture this complexity and ambiguity in my journalism. I am also writing an ambitious book about those most intimate of enemies, those forgotten people, the Palestinians and Israelis.

Even though Israel-Palestine has become overshadowed by the recent uprisings and upheavals in the region, it is probably the most written-about conflict in the modern Middle East. But I believe my book of the people is different. Most of the literature out there deals with the geopolitics and history, focuses on the land, as if a nation is a piece of dirt and not the sum total of its people, and/or is partisan in nature.

Based on extensive interviews and thorough research, I profile both peoples in all their rich variety, relate my personal experiences living among them, explore the two societies, examine the culture, plot the differences, investigate the commonalities, and much more.

Although my book is not primarily about the politics or history, I do explore both through the prism of the people. I dig into the annals to uncover the shocking and shameful history of missed opportunities for peace over the past century, and I propose what I call the ‘non-state solution’ to the conflict.

But at the end of the day, it is up to the Israeli and Palestinian people to find the path to peace and coexistence that best suits them. And, to paraphrase Abraham Lincoln, to forge a peace of the people, by the people, for the people.

 

If you would like to keep abreast of the latest developments relating to Khaled’s book, please drop him a line at info@chronikler.com

____

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in The Huffington Post  on 5 December 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Egypt’s revolution in the breaking

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Khaled Diab

Although Egypt has been eclipsed on the Western media radar, it remains caught in a deadly bind between popular jingoism and religious demagoguery.

Monday 14 September 2013

No news is good news, the adage tells us. But just because something does not make it on to the evening news that does not mean the situation has improved, as demonstrated by the US-sparked civil war in Iraq, which continues to exact a heavy toll.

Though the situation is nowhere near as bad, Egypt, too, has been eclipsed in the United States‘ and much of the Western media by the ongoing carnage in Syria, and by the new Iranian President Hassan Rouhani’s conciliatory gestures and charm offensive towards the West, not to mention the weekend’s US raids in Somalia and Libya.

But it is still very much news for us Egyptians and those who take a deep interest in the future of the country. In fact, as my four-year-old and I embark on a trip home to his “fatherland”, I am plagued by worries and dogged by questions.

How much further will the violence escalate? Where will the clash between pro-military jingoism and divine demagoguery lead the country?

Borrowing from the neocon American lexicon once so despised in Egypt,General Abdel-Fattah al-Sisi’s “war on terror” has, like its US counterpart, mushroomed into a war of terror, as reflected in the recent death of at least 50 people during pro-Morsi protests.

That is not to say there hasn’t been terrorism. There has been plenty of it. Not only have prominent Muslim Brotherhood members incited violence, but their sympathisers have torched churches across the country, and are mounting an insurgency in the already restive Sinai.

In addition, while pleading “legitimacy” and “democracy” abroad, Muslim Brotherhood leaders have falsely accused Christians of being behindMohamed Morsi‘s downfall. This has fanned the flames of hatred towards an already vulnerable minority, leading even as far as murder.

But the Muslim Brotherhood does not have a monopoly on demonisation and false accusations. Though I am a secularist to the core and, being an “infidel”, am vulnerable to the Islamist project, I have been distressed and alarmed by the fever pitch that mainstream hostility towards Brotherhood sympathisers has reached.

For example, the idea that they are all terrorists and that the Raba’a al-Adawiya protest camp was a terrorist den, which goes against the evidence of my own eyes, has gained a surprising amount of traction. Besides which, the situation in Sinai is far more complex than the official narrative allows. The local Bedouins have been sidelined, forgotten and neglected for decades, leading to a lot of grievances that Islamists can exploit; and the military has allegedly targeted civilians, not just militants.

Then, there are Egypt’s rebels who lost their cause. The Tamarod movement did a great job of highlighting Morsi’s loss of legitimacy and channelling public anger at his dictatorial ways. Yet, the movement today sounds like a cheerleading squad for the military and its man of the moment, al-Sisi – even going so far as to defend the military trialsagainst civilians it once opposed.

Little wonder that the revolutionaries who have not taken leave of their senses and principles are despondent. As Ahmed Maher of the April 6 Youth Movement, one of the main driving forces behind the 2011 uprising against Mubarak, said: “We are at square one as a revolution.”

What can America do, some might wonder? Probably not that much, in light of Washington’s squandering – by propping up dictators and engaging in military misadventures – of what remained of the goodwill and credibility it once enjoyed, long ago.

There is one trump card Washington holds, though. It can threaten to cut off military aid if the army does not end its crackdown, release political detainees, and implement serious reform rapidly. (In fact, I would argue that Washington should also make military aid to Israel contingent on reaching a peace deal with the Palestinians.)

But the truth is that the situation is in the hands of the Egyptian people.

At a certain level, I understand why Egypt has reached this point. For me and other desktop revolutionaries outside the country, it’s easy to talk ideals when we’re not confronted with the bitter daily reality. After nearly three years of revolt, with precious little to show for it, Egyptians are suffering a sort of revolution fatigue.

Nevertheless, if Egypt does not change course, all the blood, sweat and tears Egyptians shed in their quest for freedom may prove to have been for nothing. Morsi and the Brotherhood peddled the illusion that they had a divine, magical solution to all Egypt’s problems. Instead, they proved to be a bearded version of the Mubarak regime. They talked democracy, but they walked theocracy.

But it is a grave error to believe that my enemy’s enemy is my friend. The army may have learnt to speak democracy, but autocracy is still in its blood. Six decades of military dictatorship, a disastrous first transition following Mubarak’s ouster and a campaign that seems bent of purging Egypt of the Brotherhood – which could push Egypt over the abyss into civil strife – are not promising signs.

More troubling still, al-Sisi has become a cult hero, with campaigns petitioning him to run for president and polls showing he would win, if he ran. Even if we give him the benefit of the doubt and assume he is a man of integrity, the temptations of excessive power and popularity could potentially doom Egypt to decades more of dictatorship.

For that reason, I hope Egyptians reject both the military and the Muslim Brotherhood, and reject violence, no matter whom its target is.

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in The Guardian on 9 October 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

US intervention in Syria: Not kind, but cruel

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

By Amira Mohsen Galal

 Punishing a dictator for killing his own people by killing yet more of them is not the answer. It didn’t work in Iraq, and it won’t work in Syria.

Friday 6 September 2013

As was the case in Iraq a decade ago, punishing a dictator for killing his own people by killing yet more of them is not the answer. Photo: US Air Force.

As was the case in Iraq a decade ago, punishing a dictator for killing his own people by killing yet more of them is not the answer. Photo: US Air Force.

As the drums of war beat once more for yet another strike on a Middle Eastern capital, one cannot help but be reminded of similar events exactly a decade ago that heralded the US invasion of Iraq. However, this time we have learnt from experience to ask the right questions and not to repeat the same mistakes… Haven’t we?

Some would argue that the general public has “over-learned” the lessons from Iraq and yet, just like back then, it doesn’t really matter. According to a recent poll, Just 19% of Americans support intervention in Syria and yet President Barack Obama seems determined to go ahead with his mission. The president set the wheels in motion by asking the US Congress for a mandate to strike the Syrian capital, Damascus, in retaliation for the alleged use of chemical weapons. The resolution was approved by Congress and is now with the House of Representatives.

Meanwhile, the US media has gone into overdrive, promoting all the reasons why it is in the American people’s interest to intervene in Syria. The most important of which, apparently, is not concern for the suffering of the Syrian people but because failure to actwould undermine the credibility of the United States of America and of the president of the United States”, in the words of one-time presidential hopeful John McCain.

Obama had stated that the use of chemical weapons was a “red line” that should not be crossed and would force a tough US response. Fair enough. But why did the slaughter of over 100,000 people, through the use of conventional weapons, not elicit a tough response? Is Mr Obama saying that providing that Syrian President Bashar al-Assad does not use the dreaded chemical weapons, he is free to do as he pleases? This echoes former President George W Bush’s warnings about the non-existent weapons of mass destruction, the “smoking gun”, that triggered the invasion of Iraq in 2003. Though previously Saddam Hussein was given even more leeway and allowed to use both conventional and chemical weapons on his people before any “red lines” were drawn, let alone crossed.

This indicates a certain inconsistency in American humanitarian policy and suggests that perhaps it is not the interests of the Syrian people that are at stake here but simply a desire to maintain the stalemate that has existed between the Syrian rebels and the regime since late 2011. Dramatic victories in Qussayr, Homs, as well as gains in the suburbs of Damascus, indicated a tipping of the balance in favour of the regime. It seems foolish, if not completely crazy, for the regime to halt that momentum by crossing the only line that the West had drawn.

Indeed, why would the regime launch a chemical attack, just days after UN inspectors arrived in Damascus and just 15km away from the hotel where they were staying, even if the experts were initially prevented from visiting the site? This is especially bewildering when you consider that those inspectors were in Damascus for the express purpose of investigating whether chemical weapons had been deployed? Surely, it would have been easier for the regime to allow the inspectors to do their work, send them on their way with no evidence and then resume their bloody assault without laying themselves open to the wrath of America?

Another point worth consideration is that no one is entirely sure exactly who is using chemical weapons in Syria. There have been allegations against both the regime and the rebels. The most notable accusation against the rebels was when Carla Del Ponte, a member of the UN Independent Commission of Inquiry on Syria, voiced her suspicions that rebel forces had made use of Sarin nerve gas. This is in addition to Turkey’s announcement that it had seized rebels on the Turkish-Syrian border carrying a 2kg cylinder of Sarin gas. Turkish newspapers also announced, back in May, that  another 2kg cylinder of Sarin had been confiscated from the homes of Syrian militants in Adana.

The regime has not denied possessing chemical weapons but has it used them? It is certainly not a possibility that we should rule out. However, intervention in Syria based on shaky evidence seems ill advised. The declassified report issued by the White House provides little explanation of how the Obama administration decided that the Syrian regime had used chemical weapons. Another curious point is how the figure of 1,429 dead cited by the White House does not correspond with the 355 confirmed by Médecins Sans Frontières or the 502 that the Syrian Observatory for Human Rights estimatesor indeed even America’s French Intelligence allies who were only able to confirm 281 casualties. It seems that numbers are being thrown around with little care for what actually happened or to who it happened to.

However, the most significant factor to take into consideration is that it was Syria and Russia who asked for the UN to investigate the use of chemical weapons in Khan al-Assal and two other locations, which the Syrian government did not announce for fear of a repeat of the rebel attack on Khan al-Assal, allegedly to cover up evidence of chemical weapons use by the rebels. 

Most importantly, we must question what the outcome of any strike on Syria would be. One would think it would be enough to see the carnage that this kind of adventurism inflicted on Afghanistan, Iraq and Libya. A succession of “wars on terror” and operations to “bring democracy” to Afghanistan has seen the country literally razed to the ground. Libya still remains in total chaos, whilst Iraq undoubtedly represents the greatest human tragedy of our time. Estimates put the death toll at between 100,000 and one million, with some as high as 2.7 million – again a bitter war of numbers that totally disregards the suffering inflicted upon the country. One would be remiss not to mention the effects that “humanitarian intervention” had on the city of Fallujah where the “toxic legacy of the US assault” – where there is, ironically, evidence that the US used chemical weapons – was considered, by international studies, to be “worse than Hiroshima.”

Of course, the pro-intervention crowd will argue that it will be different this time. But how can anyone guarantee that? Any military expert would agree that it is difficult to assess exactly how hard to strike and it’s also difficult to withdraw. And after all of that, will Assad actually fall? Well, if America manages to keep to “limited” strikes, then it is unlikely that Assad will be toppled. Already he pre-emptively relocated his personnel and artillery to civilian areas - a move which assures that America will either totally miss its targets, or civilians will be hit.

Finally, America’s strike on Syria would probably only serve to boost the morale of the regime, which is already receiving support from some segments of the Syrian population and other Arab countries for its perceived role as a champion fighting against another “imperialistic crusade”. Obvious parallels with the intervention in Iraq 10 years ago are already being drawn and the world is getting tired of America’s forays into the Middle East. Moreover, escalating matters can only be advantageous for Russia as it can now justify its backing of the Assad regime as support for a “legitimate authority under attack”. 

Military intervention is not the answer. Punishing a dictator for killing his own people by killing yet more of them is not the answer. Syria needs dialogue and carefully considered diplomacy – not more guns.

 ___

Follow Amira Mohsen Galal on Twitter

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 2 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Egypt’s rebels who lost their cause

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Khaled Diab

Can the political alliance between Tamarod and the Egyptian military last, especially as the movement turns on the army’s benefactor, Washington?

Tuesday 3 September 2013

Tamarod is the Arabic for “Rebellion” and, in its early phases, the Egyptian movement which bears this name certainly lived up to it. It is a sign of how far Egypt has come that a nationwide grassroots campaign should have such a, well, rebellious name in a country once famed for its apparent placidity and conformity.

Dreamed up by five activists in a small apartment in the middle-class Cairo district of al-Dokki, the audacious campaign strove, through a nationwide petition, to withdraw confidence from Egypt’s now-former president Mohamed Morsi.

“There was a sense of depression amongst the people, and they didn’t believe that the Muslim Brotherhood would go without bloodshed,” Tamarod’s Hassan Shahin, 23, told me at a dusty and down-at-heel old-world café a stone’s throw away from Cairo’s emblematic Tahrir Square.

Although the young revolutionaries behind Tamarod believed that their campaign would make a large splash, they did not expect it to be quite so enormous. “We had confidence in the Egyptian street, but we were surprised by just how many people got involved,” admits Shahin.

Tamarod says it managed to collect some 23 million signatures (a figure which has not been independently verified), which is only a couple of million short of the total number of votes both Morsi and Shafiq collected in the second round runoff.

I put to Shahin the criticism that Tamarod and other supporters of Morsi’s ouster were anti-democratic to get his views on the matter. “Morsi had an illusory democracy. He abused the constitution, represented just the Brotherhood, and used its militias to terrorise,” he asserted.

Although Morsi had been elected in what was billed as Egypt’s first democratic election, he barely pulled through the vote, and it was partly thanks to the rallying of Egypt’s revolutionary forces behind him that he managed to defeat the army’s candidate, ex-military-man-turned-politician Ahmed Shafik.

Like millions of Egyptians, I recall how baffled I was that these two unpopular men, one of whom (Morsi) was also obscure, managed to defeat all the candidates that had led the opinion polls, including poll toppers Abdel-Moneim Aboul FotouhAmr Moussa andHamdeen Sabahi.

Moreover, the democracy he presided over was something of a mirage, given that the military stood like a director in the wings and the power of the presidency remained largely unchanged, leaving the door widen open for abuses. And abuse it Morsi did, flagrantly, in the service of the Brotherhood, ultimately alienating the rest of society.

Nevertheless, there were many options that should’ve been explored following the mass protests on 30 June, the first anniversary of Morsi’s presidency, instead of the army rushing in to remove the president, such as a referendum on his rule.

But Shahin believes that Morsi’s ouster averted a greater disaster. “What happened on 30 June was a popular revolution supported by a patriotic army,” he maintains. “If the army hadn’t intervened the situation would’ve escalated into a civil war.”

Others fear that Morsi’s removal and the subsequent crackdown on the Muslim Brotherhood are more likely to plunge the country into the cauldron of bloody conflict. Shahin dismissed these concerns. “There are risks ahead but it is impossible that there’ll be a civil war,” he said.

Shahin’s cheerleading of the army was both surprising and troubling. Surprising because a year and a half earlier the young revolutionary was out protesting against this very same “patriotic army.” Shahin even quite literally got trampled upon by the heavy boot of military rule when he attempted, on 28 December 2011, to aid a woman who was being brutally beaten and dragged away by soldiers, exposing her torso and blue bra, in an iconic moment which symbolized everything that was wrong with the direct interim rule of the Supreme Council of the Armed Forces (SCAF).

“Even if there were errors committed by SCAF, it was the president’s job to establish the right foundations for Egyptian democracy,” argued Shahin. “We need to differentiate between the institution of the army and a group of leaders who made mistakes.”

He suggested that the problem was not with the military per se but with Field MarshalMohamed Tantawi‘s leadership of the SCAF during the first transition. Shahin praised Tantawi’s successor, Abdel-Fattah al-Sisi, who has become a popular hero since ousting Morsi and asking the people for a “mandate” to combat “violence and terrorism”.

“People will not be cheated by the army. It is a patriotic institution,” he reiterated.

Although I do not doubt that the army is “patriotic” – it would be a catastrophe if it were not – it is also the reason why Egyptians have been deprived of democracy and many of their freedoms for the past six decades.

Since our conversation, which took place days before the bloody dispersal of two pro-Morsi camps in Cairo, leaving hundreds dead, I have wondered whether Shahin has had any cause to regret his stance.

But from a first reading of the movement’s actions it would seem not. Unlike Egypt’s human rights organisations and other revolutionary political groups, Tamarod heeded al-Sisi’s call for a “mandate”.

Following the bloody purge, Mahmoud Badr, another co-founder of Tamarod, showed little sign of regret or doubt. “What Egypt is passing through now is the price, a high price, of getting rid of the Brotherhood’s fascist group before it takes over everything and ousts us all,” he claimed in an interview with Reuters.

Some critics in Egypt have wondered whether Tamarod’s cosy relationship with the military and its growing jingoism is a sign that the movement sold out its revolutionary ethos to become a loyal lapdog to the SCAF.

My reading of the situation is that Tamarod is largely in an alliance of convenience with the military, after concluding that, for the time being, SCAF is Egypt’s king-maker. But like Morsi and the Muslim Brotherhood before, the young activists are bound to learn the hard way that, once their paths diverge, the king-maker will likely transform into the king-breaker. And early signs of cracks are already emerging.

This began with Tamarod’s alarm over the revival of a number of Orwellian state security department which had been shut down thanks to the 2011 revolution, which the movement described as signifying the “return of Mubarak’s state security“.

The movement has also rejected some of the recommendations of a panel tasked with proposing amendments to the constitution.

A more serious sign of confrontation ahead is Tamarod’s latest campaign to cancel US aid to Egypt and the Camp David peace deal with Israel.

Personally, I can see the rationale and sympathise with the need to end the dependency on American aid, especially as it encourages a culture of corruption and patronage and much of the money flies straight back to the United States anyway. But demanding the tearing up of the peace treaty with Israel is reckless and dangerous, and will do neither Egypt nor the Palestinian cause any good.

Moreover, with the military the largest recipient of American assistance in Egypt and the Egyptian-Israeli peace agreement one of the main bulwarks of the country’s foreign policy, not to mention a binding treaty obligation, this latest move looks likely to put the young activists on a collision course with the generals.

And with Tamarod signaling its intentions to form a political party, the honeymoon period will soon end and the group will again live up to its name of being rebels and join forces with the other revolutionaries they abandoned.

___
Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in The Huffington Post on 30 August 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Israel, the puppet master with no strings

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)

By Khaled Diab

Why is Israel, despite being a minor player, is seen by so many Egyptians and others in the region as the master puppeteer behind the crisis in Egypt?

Thursday 29 August 2013

Is this man the mastermind behind the crisis in Egypt or is he just a philosopher with "beautiful hair"?

Is this man the mastermind behind the crisis in Egypt or is he just a philosopher with “perfect hair”? Photo: Itzike

When news emerged that Hosni Mubarak was to be released from prison, I joked that Egypt was actually in the throes of a grand plot to punish the Egyptian people for having dared to topple their dictator. Part of this ‘conspiracy’ was the planting of provocateurs – Mohammed Hussein Tantawi, Mohammed Morsi and Abdel-Fattah al-Sisi – to lead the country off a cliff.

Of course, I was sarcastically expressing my frustration at the incomprehensible magnitude of the incompetence displayed by Egypt’s leaders, the shattering – one shard at a time – of the Egyptian people’s dreams of revolution, as well as mocking the improbable conspiracy theories that have been floating around.

One of the most outlandish was the assertion by Turkish Prime Minister Recep Tayyip Erdoğan, perhaps trying to fill a little of the void left by former Iranian president Mahmoud Ahmadinejad, that Israel was behind the ouster of Mohammed Morsi.

His evidence? A Jewish-French intellectual, unnamed by Erdoğan, who said, in 2011, that the Muslim Brotherhood would not take power, even if elected, because “democracy is not the ballot box.” The intellectual in question, an aide later revealed to AP, was none other than Bernard-Henri Lévy.

Unfortunately, Erdoğan did not elaborate on how BHL, as he is often called in France, came to work for the Israelis. Nor did he explain how Lévy managed to brainwash millions of Egyptians into coming out to the streets to demand Morsi’s departure, providing the army with the necessary cover and support to mount its coup, or what inside track the French philosopher enjoys with General Abdel-Fattah al-Sisi.

Although this conspiracy theory may actually appeal to Lévy’s over-inflated sense of himself – whose shallow philosophy has been described as “God is dead but my hair is perfect” – he is not a one-man intelligence agency. In fact, he is little more than the French equivalent of the “liberator of Kabul” John Simpson and “gut feeling,” “cab driver told me,” world-shaper Thomas Friedman.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

In fact, anyone who actually watches the YouTube video can see that Levy is taking part in a panel discussion and is expressing his view that even if the Brotherhood won at the ballot box, he would not personally regard this as democratic. “Democracy is not only elections, it is values,” he asserted.

But, sadly, Erdoğan is not alone in spreading absurd rumours of this kind. In Egypt itself, there are some people in most camps who allege that Israel, usually in collaboration with the United States, is the master puppeteer behind the crisis there. For instance, one poster at the Rabaa protest shows US President Barack Obama dressed as pharaoh leading al-Sisi like a dog wearing a Star of David collar, while another –  which has stirred controversy in Egypt –  shows a Star of David stamped on the neck of a soldier. On the other side of the political spectrum, a caricature that appeared in a leading newspaper shows pro-Morsi protesters asking how to say “Occupy Egypt and save us”  in Hebrew.

This attitude strikes me as being particularly pronounced and most vitriolic in the pro-Morsi camp. “America and the Zionists were against Morsi. But they will fail in their project,” said one protester at the Raba’a al-Adawiya sit-in, which I visited days before it was violently dispersed.

One outspoken young man who pushed through the crowd to speak to me claimed shockingly, outrageously and preposterously: “Hitler killed the Jews for his people. Al-Sisi is killing his people for the Jews.”

On the other side of the political spectrum, there are those in the pro-military camp who believe that Morsi and the Muslim Brotherhood are agents of the United States and Israel.

It may be news for many Israelis to learn that, while still in power, Morsi, who is most famous in Israel for describing Jews as “descendants of apes and pigs”, was described as a “Zionist” by one prominent anti-Brotherhood, secular cleric.

Riding the wave of suspicion toward the United States and Israel, the youth-led Tamarud movement, which helped spearhead the opposition against Morsi with a petition signed by millions calling for his departure, has launched a new petition campaign demanding the cessation of US aid and the cancellation of the Camp David accords, which would enable Egypt to fix its “broken” sovereignty.

Many Israelis and Jews will see this as yet another sign of Egypt’s and the Arab world’s irredeemable anti-Semitism. Although racism and prejudice, bred partly by generations of conflict, are certainly a factor, the reality is far more complex and nuanced.

Like Syria before it, Egypt has become a proxy political battleground for numerous regional and international players, with the biggest hitters being the United States, Saudi Arabia, Qatar, the UAE and Turkey. And the fog of conflict ensures that along with real-world conspiracies, outlandish conspiracy theories also float around.

However, compared with these other players active backing of one side or the other, and even both, Israel’s role has been a passive, backseat one. If that is the case, why is Israel included among the top league of foreign meddlers, movers and shakers in Egypt?

Part of the reason is the perception that Israel is Washington’s loyal regional lapdog – or, more outlandishly, the tail that wags the dog – and as anti-American sentiment grows, Israel suffers by association.

In addition, there is the long history of actual plots in which Israel was involved – from the Lavon Affair and the Suez war to Netanyahu’s shuttle diplomacy to defend Mubarak – that gives fantastical conspiracy theories a superficial sheen of credibility.

Another factor is the emotive weight of utilising a decades-old enemy as a powerful weapon for discrediting political adversaries, which has been a long tradition in the Arab world – though more and more Egyptians are becoming sceptical of them.

However, the danger is that this distorts the reality of the situation. In fact, what’s happening in Egypt, in my view, is more a “clash within civilisations” than between them. This is illustrated in the United States’ overriding interest in “stability” to protect its interests, and that is why Washington backs the army right or wrong, because it incorrectly sees the military as Egypt’s only guarantor of stability.

The mutual dehumanisation and demonisation that has been going on for generations has sadly made Arabs and Israelis all too willing to believe the most implausible, inhumane theories about each other. This is reflected in how a significant number of Arabs have adopted the ancient Christian idea of the Jewish “blood libel” and how a large number of Israelis have reversed that blood libel and utilised it against the Palestinians, as demonstrated in the recent al-Durah affair.

But there is a danger to this. By attributing to your enemies a subhuman character and superhuman powers, you propel them out of the real world and into the realm of otherworldliness, leading to the untrue conviction that you are powerless to transform foe into friend and war into peace. But at a time when populism is more important than wisdom, suggesting that your common enemy is your opponent’s “friend”  is just too tempting an opportunity to miss.

 

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in Haaretz on 27 August 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts