De lijm die België bijeenhoudt

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

By Khaled Diab

De nationale voetbalgekte verbergt de realiteit dat België al twee staten is. Ik gebruik mijn stem als lijm die kan helpen om België samen te houden.

banner_brazil

De nationale voetbalgekte verbergt de realiteit dat België al twee staten is.

Zondag 25 mei 2014

In de aanloop naar de Wereldbeker in Brazilië heeft de voetbalgekte België in haar greep, merkte ik onlangs tijdens een bezoek naar ons huis in Gent. De Rode Duivels, de beste ploeg sinds een generatie, lijken alomtegenwoordig: in de media, in uitverkochte stickeralbums en zelfs in een campagne van het Rode Kruis om bloedgevers te werven. In een land dat normaal een hekel heeft aan vlagvertoon is de nationale driekleur in haar voetbalversie overal te zien en worden zwart, geel en rood op wangen gesmeerd en in pruiken geverfd.

Maar achter die opwelling van nationale trots gaat een andere realiteit schuil: het lijkt meer dan waarschijnlijk dat de regionale, federale en Europese verkiezingen van 25 mei zullen tonen dat België in feite twee aparte staten is geworden.

Bedreigde Brusselaar
De verschillen tussen Vlamingen en Walen uiten zich in de politiek, de cultuur, de identiteit en het bewustzijn – of toch op het eerste gezicht. De peilingen voorspellen dat in Vlaanderen de neoliberale, separatistische N-VA een derde van de stemmen zal halen. Andersom zou in Wallonië de linkse PS een derde van de stemmen krijgen en de grootste partij zijn.

Los van de ogenschijnlijke rechts-linkse tegenstelling tussen het welvarende noorden en het arme zuiden, is er de taalkloof. België heeft al sinds tientallen jaren geen nationale partijen of nationale media. Ook het onderwijs is geregionaliseerd. Dat alles heeft de vervreemding en het wantrouwen tussen de gemeenschappen in de hand gewerkt.

Dit geleidelijke vervagen van ‘België’ wordt symbolisch belichaamd door de bedreigde status van de meest typische Belg: de tweetalige Brusselaar, met één voet aan elke kant van de taalgrens. Vandaag is Brussel nog altijd officieel tweetalig, maar spreekt bijna iedereen Frans en vormen de Nederlandstaligen een kleine minderheid. Buiten Brussel wordt het Engels een officieuze lingua franca voor zowel Vlamingen als Walen.

Als genaturaliseerde burger die al bijna tien jaar Belg is, vind ik die trage ontbinding jammer – voor een stuk omdat ik de excentrieke charme waardeer van een land dat ondanks zijn saaie reputatie op een subtiele manier cool is. Voor iemand als ik, die uit de immigratie komt, is het bovendien vaak gemakkelijker om je als Belg te identificeren, wat niet dezelfde etnische bagage heeft als ‘Vlaming’ of ‘Waal’. Tweederde van de Brusselse bevolking is trouwens van buitenlandse afkomst, zodat de etnische aanblik van de hoofdstad sterk is veranderd. Je ziet dat ook op het voetbalveld, met spelers als de Congolees-Belgische Vincent Kompany. Hij spreekt even vloeiend Nederlands als Frans, is aanvoerder van het nationale elftal en bovendien een figuur die de gemeenschappen samenbrengt.

Er wordt vaak gegrapt dat Belgen alleen in het buitenland een gezamenlijk nationaal gevoel hebben, als ambassadeurs van hun nationale tradities (meer bepaald bier en chocola, die tot de beste van de wereld behoren). En veel Belgen die ik ken, hebben zich verzoend met het vooruitzicht dat ze hun land zullen overleven, in de veronderstelling dat het zich in afzonderlijke soevereine staten zal splitsen. Anderzijds blijkt uit peilingen dat in de twee gemeenschappen een grote meerderheid België intact wil houden, ondanks het gekibbel tussen de politieke klassen van de gewesten.

Bovendien is de politieke kloof tussen Vlaanderen en Wallonië wel heel goed zichtbaar, maar bleek uit een recente peiling van de VRT dat de meeste Belgische kiezers min of meer dezelfde politieke standpunten en meningen delen. “Je hebt een vergrootglas nodig om de verschillen tussen Vlamingen en Walen te zien als het over de sociaaleconomische problematiek gaat, de ethische vraagstukken, de immigratie of het milieu”, zegt politiek wetenschapper en columnist Dave Sinardet. Dat zal geen verrassing zijn voor wie in de twee gemeenschappen heeft geleefd. Ik denk al lang dat de Vlamingen en de Walen meer met elkaar gemeen hebben dan met respectievelijk de Nederlanders en de Fransen, die met argwaan worden bekeken.

Stem als lijm
Een van de karaktertrekken die Vlamingen en Walen delen, is een zwak voor het ‘Belgisch compromis’, een ingewikkelde manier om problemen op te lossen waarbij alle partijen iets krijgen maar ook toegevingen doen, zodat er geen winnaar maar ook geen verliezer is. De jongste jaren heeft die politieke kunstvorm minder succes dan vroeger, maar ze heeft er wel voor gezorgd dat een conflict dat al meer dan een eeuw oud is nooit tot geweld heeft geleid.

Deze Belg zal dan ook op zondag zijn stem niet alleen gebruiken als een beetje lijm dat kan helpen om België samen te houden, maar ook als een blijk van vertrouwen in de multiculturele toekomst en de verdraagzaamheid van dit land.

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article appeared in De Morgen on 21 May 2014. It was originally published in the New York Times on 18 May 2014.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Glueing Belgium back together one vote at a time

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

By Khaled Diab

With Belgium little more than a hollow shell, I’ll be using my vote as a squirt of glue to help hold the collapsing country together.

Friday 23 May 2014

Equipped with the best team in a generation, soccer mania has infected Belgium in the run-up to the World Cup in Brazil, as I witnessed during a recent visit home. The Red Devils, as the national side is known locally, seem to be everywhere: in the media, in sold-out sticker albums, and even a Red Cross blood donation campaign.

In a country where flag-waving is generally anathema, the soccer version of the national banner is everywhere and the national colours — black, yellow and red — are smeared on cheeks or dyed into wigs.

But the red devil, as always, is in the detail. Despite the apparent surge in national pride, the forthcoming regional, federal and EU elections, which will be held on 25 May, highlight the reality that Belgium has, in effect, become two separate states.

The divisions separating Dutch-speaking Flanders from Francophone Wallonia extend to politics, culture, identity and consciousness – at least at first sight.

In Dutch-speaking Flanders, which has long had a fractured political landscape, polls forecast that the neo-liberal, secessionist Nieuw-Vlaamse Alliantie (N-VA) will top the ballot with a third of the vote. In contrast, in Francophone Wallonia, it is the leftist Parti Socialiste (PS) which is likely to walk away with a third of the vote, putting it in first place.

Over and above the apparent right-left split between the north and south, there is the perennial linguistic chasm, which is deepened by the parallel and separate socio-economic realities in which the regions exist.

In addition to the economic gap between the prosperous north and the struggling south, Belgium has not had national parties or national media for decades, while education too has been regionalised. This has led to the drifting apart of the country’s constituent parts, and a rise in relative ignorance, distrust and even demonisation.

This gradual fading of “Belgium” is perhaps most symbolically embodied in the endangered status of the quintessential Belgian, the bilingual Bruxellois/Brusselaar, who firmly had one foot on each side of the language frontier.

Today, though Brussels remains officially bilingual, its residents are mostly Francophone, with a minority of Dutch speakers. Beyond Brussels, English is increasingly becoming the second language of choice for Flemings and Walloons alike, making it an unofficial social and business lingua franca.

As a naturalized citizen who has been a Belgian for nearly a decade now, I find this slow disintegration to be a terrible shame. This is partly because I appreciate the eccentric and understated appeal of this country with a dull reputation but an understatedly cool reality.

Moreover, for people like me of immigrant background, it is often easier and less troublesome to identify as “Belgian” because it does not carry the same ethnic baggage that Flemish or Walloon does.

Like “British” is a more neutral label than English, Scottish, Welsh or Northern Irish, Belgian is better suited to minorities. In fact, with some two-thirds of the population of Brussels of foreign origin (including European), the ethnic complexion of the bilingual Brusselaar/Bruxellois — and, hence, quintessential, Belgian — has rapidly shifted.

This is exemplified on the soccer pitch, among other places. Take, for example,  Congolese-Belgian footballer Vincent Kompany, the captain of the national squad. Equally at home in both Dutch and French, he not only plays for the national side but acts as a unifying figure between the country’s bickering communities, both of whom are proud of the success he has found in England, including two English Premier League titles for Manchester City in 2013/14 and 2011/12.

Although many Belgians I know have reconciled themselves to the prospect that they will outlive their country, I don’t think we should condemn Belgium to the dustbin of future history just yet.

Wits have joked that Belgians only feel a sense of shared nationhood when abroad, where they become ambassadors or even missionaries for the finer aspects of the national lifestyle, from probably the world’s best beer and chocolate to the country’s fine cuisine and music.

In Jerusalem, where I am currently based, I have found that there is more than a grain of truth to this. Amongst the surprisingly large Belgian community here, there is a shared sense of kinship, camaraderie and solidarity between Walloons and Flemings – albeit a typically understated and pragmatic Belgian variety.

While this may have something to do with the more open-minded and inclusive nature of being an expat, it strikes me that many back home share similar sentiments. Surveys regularly show that clear majorities on both sides want Belgium to survive, despite the Byzantine bickering of the political class.

Moreover, despite the visible political divergence between Flanders and Wallonnia, a recent survey conducted by VRT, the Flemish public broadcaster, revealed that the majority of Belgian voters have similar political positions and views. “Whether it relates to socioeconomic, ethical, immigration or environmental issues, you need a magnifying glass to see the difference between Flemings and Walloons,” concluded the columnist and political scientist Dave Sinardet.

And this would come as no surprise for anyone who has actually lived among the two communities. Equipped with the perspective of the relative outsider, I have long held that Flemings and Walloons have more in common with one another than they do with the French or the Dutch, both of whom are viewed with suspicion due to their colonial history in Belgium.

One characteristics which both Flemings and Walloons share is their penchant to strike “Belgian compromises”, a form of settlement by which all sides concede something in return for something else, creating a complex web of gains and losses in which there is no victor or vanquished. Although this political art form has had a lower success rate in recent years, it has ensured that this conflict of more than a century has never erupted into violence, nor captured international headlines, except in the surreal.

Come election day, this Belgian, for one, will use his ballot not only as a small squirt of glue to help hold Belgium together, but also as a vote of confidence in its multicultural future and capacity for tolerance.

Follow Khaled Diab on Twitter.

A condensed version of this article first appeared in The New York Times on 18 May 2014.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Angela’s angels and the political patriarchy

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Khaled Diab

Despite the “Merkel miracle”, the political patriarchy remains strong. However, more women are exploiting and even defying it to lead their countries.

Wednesday 2 October 2013

The Merkel miracle and redefining charisma.

The Merkel miracle and redefining charisma. Image: German government

Angela Merkel has made it to a third term in office. Not being a fan of her conservative austerity politics and feeling that Germany, not to mention the EU as a whole, needs an injection of progressive radicalism, I had half-wished that the protest Pirate Party would,against the odds, force Germany to change political course.

Still, I have some reason to rejoice. Merkel, as the leader of the EU’s largest member state, remains the “most powerful woman” in the world. Merkel is the first woman in Germany to become chancellor, and now she’s done that thrice over, in what has been described as the “Merkel miracle.”

This achievement is all the more impressive when you consider that Merkel – a scientist and not a politician by training – started off at a severe disadvantage in Germany’s post-reunification politics, hailing as she does from East Germany. Often dismissed as “dour” and “too boring for Germany“, some are now talking of the need to redefine “charisma” in light of her understated “charm”.

Like that other poster girl of conservative Europe, Margaret Thatcher, Angela Merkel also has the distinction of being one of the few female heads of government to have made it to the very top of her country’s political game on her own steam, and not thanks to being the member of a patriarchal political dynasty, as many others have proven to be.

Take Indira Gandhi in India. She was the daughter of Indian independence leader and the country’s first premier Jawaharlal Nehru. Prime ministerial surrenderer Sonia Gandhi, wife of assassinated prime minister Rajiv Gandhi, was also connected to the Nehru dynasty.

In neighbouring Pakistan, the late Benazir Bhutto was the daughter of the popular but disastrous Zulfikar Ali Bhutto. In Indonesia, Megawati Sukarnoputri was the daughter of independence leader Sukarno. There were also Khaleda Zia and Sheikh Hasina in Bangladesh.

China’s Soong Ching-ling was married to Sun Yat-sen, the leader of the 1911 revolution. The parents of Sri Lanka’s Chandrika Kumaratunga both served as prime minister in Sri Lanka. In fact, her mother, Sirimavo Bandaranaike, was the world’s first female prime minister.

Nevertheless, even if these woman did receive an initial leg up from the men in their families, their rise to the very top of the political game required talent. It also highlights an interesting reality, not to mention an intriguing paradox. The West prides itself on being the world leader in female emancipation, yet developing countries, especially in Asia, including quite a few Muslim-majority countries, have apparently delivered significantly more women heads of government.

Despite the fact that Western society is generally more gender egalitarian, the political, as well as the corporate, upper echelons have remained largely an old boys’ club. In the United States, for instance, the only woman who has come within dreaming range of becoming president is Hillary Clinton, who ended up losing the Democratic nomination to Barack Obama, but may yet become president in the future.

This sole woman has also risen in the political game as her husband’s successor. Of course, there’s long been talk that Hillary was Bill’s de facto vice president, or co-president even, and had a significant unofficial role in running the country, rather like the “Sultanate of Women” in the Ottoman empire of yore. But this notion is also partly fed by the discomfort the patriarchy feels towards a strong and outspoken woman.

Fortunately, there are exceptions to this dynastic rule – and, as female emancipation advances, these exceptions are gradually becoming the rule.

In addition to Merkel and Thatcher – who made it in male-dominated politics by becoming honorary members of the patriarchy and not by advocating the cause of gender equality and female emancipation – there were a number of noteworthy women, usually in small countries, who managed to circumnavigate the boys’ club by themselves.

These included self-made lawyer Eugenia Charles in Dominica, Ellen Johnson-Sirleaf in Liberia, Israel’s Golda Meir, Australia’s Julia Gillard, New Zealand’s Helen Clark and Jamaican incumbent Portia Simpson-Miller.

In Europe, there has been Gro Harlem Brundtland in Norway whose presumptive new premier is also a woman, Hanna Suchocka in Poland, the controversial Tansu Çiller in Turkey, and Yulia Tymoshenko in Ukraine.

Jóhanna Sigurðardóttir, former prime minister of Iceland, had the distinction of being the world’s first openly lesbian head of government.

What this reveals is a promising trend in which a growing number of women are leading their countries, and they are doing so solely on their own merit.

___
Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in The Huffington Post on 27 September 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Nawal El Saadawi: “I am against stability. We need revolution.”

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Nikolaj Nielsen

Renowned author and feminist Nawal El Saadawi believes that her fellow Egyptians “must pay the price for freedom”.

Thursday 11 July 2013

 

Imprisoned by former president Anwar Sadat, exiled by Hosni Mubarak, and hated by the Muslim Brotherhood leadership, 81-year old dissident and feminist Nawal El Saadawi still sees hope for an Egypt free from the clutches of religious and military rule.

“We will never allow a military government rule or a religious Islamic rule, never,” she told me in Brussels on Wednesday (10 July).

Nawal El Saadawi in Brussels. Photo: ©Nikolaj Nielsen

An avid campaigner for women’s rights in a society deeply ingrained with patriarchal values, Saadawi was a director in the ministry of health in the 1960s working to stop female circumcision.

Her campaign for women’s rights continued, despite her being jailed in 1981 over her publications.

Released two months after the assassination of then-president Anwar Sadat, she fled Egypt in 1988 following numerous threats against her life.

“Democracy means economic equality, social equality – you cannot have democracy under a patriarchy when women are oppressed,” she said.

The liberation of women from religious and patriarchal doctrines is a common theme in her numerous novels, plays, short stories and non-fiction books, some translated into 30 different languages.

Upon her return to Egypt in 2009 after a three-year exile for a play she wrote, Saadawi moved to set up the Egyptian Women’s Union, which she formed at Tahrir square in January 2011.

“I was trying all my life to organise women and so, two years ago, we started the Egyptian Women’s Union. Fifty percent of our members are young men who are progressive and non-patriarchal,” she noted.

Both the United States and Europe can keep their aid, she says, noting that their conditions have condemned Egypt to poverty, submission, and misery.

“The free market is not free, it is only free for the powerful to exploit the weak,” she noted.

Saadawi describes governments in the US and in Europe as capitalist, patriarchal and theocratic systems that promote class oppression.

The EU, for its part, handed over approximately €1 billion in aid to Egypt from 2007 onwards.

But a report published by the European Court of Auditors in June said corruption and lack of accountability squandered funds paid directly to the Egyptian authorities.

The court said women’s and minorities’ rights were not given sufficient attention despite the critical need for urgent action to counter the tide of growing intolerance.

“The whole philosophy of the world, capitalism, patriarchy, and religions – we are still living in the post-modern slave system,” she said.

As for the Americans, Saadawi says they buy influence over the Egyptian military elite, which is complicit in forging a false sense of stability for Israel’s benefit.

“Revolution came out in the streets because we are fed up with poverty. We are forced into poverty by US aid. US aid increased poverty in Egypt,” she noted.

On Thursday (11 July), the US approved the shipment of four F-16 fighter jets to Egypt despite the political unrest in the country.

The planes are set for delivery in the next few weeks.

Not a military coup

Despite her criticism of US-Egyptian-military scheming, Saadawi describes the downfall of the Muslim Brotherhood, their arrests, and forced isolation by the army as part of an ongoing revolution to establish a civil secular society based on social justice.

The deposition of Egypt’s fifth president Mohamed Morsi is not a military coup, she insists.

She said the army was initially reluctant to intervene, but armed Muslim brothers forced their hand in a revolution that has yet to see its final outcome.

“I heard women and children screaming because of the bullets and blood oozing on Tahrir square and people were saying where is the army?” she said.

With Morsi out, Saadawi says there is now a greater chance to put in place a secular constitution where everyone is equal, regardless of religion, gender or class.

“We must write this constitution before any election,” she said.

But the task ahead is fraught with difficulties.

On Wednesday, an arrest warrant was issued for the leader of the Muslim Brotherhood, Mohamed Badie, for inciting violence in a speech that saw thousands take to the streets.

Nine other warrants on the leadership were also issued.

Critics say the arrests risk usurping the interim government’s plan for national unity.

Saadawi, for her part, dismisses the warning.

National unity, she says, will come from a fiercely independent and free-thinking younger generation.

“I am against stability. We need revolution. We need to move ahead and pay the price for freedom,” she said.

___

Follow Nikolaj Nielsen on Twitter.

This article first appeared on EUobserver.comIt is published here with the author’s consent.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Italy: why flags and crowds can corrupt the view

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)

By Ray O’Reilly

The least you’d expect of a disgraced politician is to bow out of the limelight. Not Silvio Berlusconi with his grandstanding and rent-a-crowd.

Tuesday 14 May 2013

Would you buy a used car from this man? Photo: Lorenza and Vincenzo Iaconianni

Would you buy a used car from this man? Photo: Lorenza and Vincenzo Iaconianni

The Sicilian team Trapani Calcio made history at the weekend by winning the Serie B football competition. I know this because I was stuck in a taxi crawling through the flag-waving crowd that poured into the city to bask in a rare winning moment for a struggling region.

Our driver honked his horn at the passing motorcade of chequered maroon and white flags – not as an expression of road rage or frustration at the slow progress, or his passengers’ very real fear of missing their flight, but as a shared moment of noisy joy. “It’s fabulous Trapani wins … corruption possibly, but a big success,” he told us.

The night before, I watched a televised speech by Silvio Berlusconi, Italy’s former premier, as he grandstanded before a rally of more flag-waving Italians, but this time in the northern part of the country.

According to the Associated Press, the ‘Everyone for Silvio’ rally was backed by his People of Freedom party in Brescia, a small industrial city that is a bastion of the conservative leader’s political support. A handful of detractors shouted “jail, jail” at the edge of the rally, but the police reportedly kept them apart from the majority who were waving pro-Berlusconi banners.

“Anyone who is not caught up by political factionalism can see clearly that there are politically motivated magistrates who are blinded by hate and prejudice towards me,” he told the crowds on Saturday night, days after losing his appeal against a tax fraud conviction, and days before the Milan judiciary was due to deliberate on charges of paying for sex with a minor.

The least you would expect of a disgraced politician or leading figure is a bowed head and a dash for a waiting black car, or a nervous apology on the 6 o’clock news. In Italy, in Berlusconi’s Italy, you get a full stage, mounted cameras, and a neat rent-a-crowd of acolytes to help you sell your lies.

Beppe Grillo, a comedian who’s ‘Five Star Movement’ won the popular ‘protest’ vote at Italy’s recent elections, refused to enter government with any of the old-guard Italian parties, which meant one thing … a fractious coalition of centre-left and centre-right parties. Grillo prefers to do his politicking from the side lines through his blog – painting his nemesis Berlusconi as a caricature of mafia figures and clowns.

Berlusconi holds no ministerial position in this new coalition government which is led by Italy’s centre-left Prime Minister Enrico Letta. He does, however, wield considerable clout in the corridors of power and, according to commentators, could bring down the government if he were to withdraw support in parliament.

The fact that his Mediaset company owns three free-to-air national TV channels in Italy, including naturally the one televising the recent rally I watched, is shocking but no real shocker to clear-eyed observers of Italian politics and business. Critics, including The Economist magazine, have long argued that Berlusconi holds inappropriate control over national media and that he is unfit to hold leadership positions in Italy, or sit next to legitimate European leaders.

Berlusconi’s two dates with the court raise questions yet again about his political future at a delicate moment for Italy, as it faces economic and political turmoil, and increasing pressure from Europe to put its house in order. It is remarkable to anyone outside Italy that he was even allowed to take part in the country’s February elections – and that people voted for him.

That a disgraced politician should be anywhere near politics or be deemed fit to own national media is stupefying. That he has a national platform to ‘rally’ support for his brand of conservative politics which clearly has not delivered Italy from the throws of economic collapse is bordering on criminal negligence. Negligence that casts a shadow over the European Union’s credibility and economy.

 Shame on Italy and Europe for allowing this corruption of democratic values to go on this long.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (3 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +4 (from 4 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

America and Europe’s real “homegrown terrorism” threat

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

By Khaled Diab

The Boston marathon bombings have refocused attention on the threat of “homegrown terrorism”. But there is a much more dangerous domestic threat.

Tuesday 30 April 2013

The tragic and bloody conclusion of this year’s Boston marathon, and the subsequent dramatic manhunt to capture the suspected perpetrators, has  had America and much of the world transfixed.

In the immediate aftermath of the attack, which left three dead and over 180 injured, I was relieved that the American media, with the exception of serial offenders like The New York Post, were reluctant to point fingers and took a largely wait-and-see approach.

They had apparently drawn some valuable lessons from the shameful Anders Breivik debacle, when early media reporting and idle “expert” speculation identified, without a shred of evidence, the worst massacre in Norwegian history as the work of Islamic extremists.

Once it was revealed that the Tsarnaev brothers, two ethnic Chechen-Dagestanis who have lived in the United States for the past decade, were the alleged suspects behind the attack, the keeps holding back the tidal wave of speculation broke.

The coverage has so far focused on connecting Dzhokhar and Tamerlan Tsarnev to radical Islamists, particularly Chechen groups, but no solid connections have yet been uncovered and plenty of contradictory evidence has been unearthed.

The semantics of the media lexicon has been interesting to observe. Even the sombre and authoritative voice of The New Yorker, whose coverage of the Boston tragedy has largely been nuanced and sophisticated, described the bombing as “the most serious terror attack in America since September 11th [2001]”.

If that were the case, then the Boston attack should be a cause for relief rather than panic, since, though every death is a tragedy, the death toll is a thousandth of that of the 9/11 atrocities.

But the United States has actually been the target of numerous “terrorist” attacks since 11 September 2001 that would make the carnage at the Boston marathon pale in comparison. One of the worst recent examples was the shooting at the Sandy Hook Elementary School in Newton which left 28 people dead, of which 20 were children.

When I tweeted this to The New Yorker, dozens re-tweeted my observation in agreement. However, there were also plenty of dissenters. “Terror is an act of violence to achieve a political end,” one typical tweet countered.

We will never know what motivated Adam Lanza, the young gunman behind the Sandy Hook massacre, as he killed himself before police could interrogate him. But even, as seems likely, he had no explicit political agenda, his acts, at least according to US law, would count as “terrorism”.

In the mid-1970s, the Law Enforcement Assistant Administration’s National Advisory Committee on Criminal Justice Standards and Goals classified six types of terrorism, including “non-political terrorism”. Both US federal regulation and the FBI define terrorism as “the unlawful use of force or violence… in furtherance of political or social objectives”.

This raises a couple of intriguing questions. Why did US officialdom and the media fail to describe Sandy Hook as terrorism and why have American commentators and reporters rushed to assume a political motive for the Boston attacks, even though older brother and presumed mastermind, Tamerlan, seems to have had plenty of personal issues and private grievances?

It would seem that even if terrorism does not have to be political, the use of this loaded term is often politically motivated. Mass shootings probably don’t make it on US society’s radar as “terrorism” partly due to the polarised firearms debate. Can you imagine what kind of a stink the gun lobby and people who believe that bearing arms is their constitutional right would whip up if the media or authorities started classing Newton as a terrorist atrocity?

In addition, there is simple human nature. It is much easier to vilify and blame those regarded as outsiders than those you view as your own. This can be seen, for example, in how conservative Arabs view Muslims in the West as “oppressed” but refuse to use the same label for the Middle East’s Christian minorities.

Likewise, while Americans and Europeans, especially conservatives, do not hesitate to call a spade a spade when it comes to Islamic terrorism, even when it isn’t, the situation can be very different when it comes to their own.

Take Breivik. When the identity of the perpetrator became known, “terrorism” and its derivatives suddenly vanished to be replaced by the more neutral “attacker” or “gunman”, and the media drew comfort from describing Breivik as a “lone wolf” or “madman”.

Why all the fuss, some might grumble, it is just semantics?

Well, the selective use of such emotive words as terrorism can have very serious real-world consequences. Ask Salah Barhoun, falsely identified as a suspect on social networking sites, who, fearing for his life, turned himself in to the police to clear his name.

In addition, this selectivity can magnify certain threats while downplaying others. Almost a year to the day before Anders Breivik went on the rampage, I wrote a column for The Guardian in which I argued that neo-Nazism and other far-right ideologies constitute a greater menace to Europe than Islamic extremism.

Numerous commenters dismissed my hypothesis as “scaremongering” and “agenda-pushing”. In fact, a common refrain among conservatives and Islamophobes is that “Not all Muslims are terrorists but the majority of terrorists are Muslims.”

While this is true in Arab and Muslim-majority countries, where the threat posed by radical Islam must not be underestimated, it is certainly not the case in the West.

Yet even our gatekeepers underestimated this menace. In its 2011 report on terrorism in Europe the previous year, Europol judged that the “threat from right-wing extremism appears to be on the wane”.

Post-Breivik, the agency’s tone has changed. “Not one religiously-inspired terrorist attack on EU territory was reported by member states,” Europol noted of the previous year in its 2012 report, when “the majority of attacks were committed by separatist groups.”

“The threat of violent right-wing extremism has reached new levels in Europe and should not be underestimated,” the report stressed.

You would never have guessed this was the situation from public discourse and mainstream media coverage. On both sides of the Atlantic, “homegrown terrorism”, in most people’s minds, refers to the exotic, invasive Islamic variety, not the local common-or-garden breed.

Echoing these worries, albeit moderately, US President Barack Obama asked after the conclusion of the Boston marathon manhunt: “Why did young men who grew up and studied here as part of our communities and our country resort to such violence?”

The same question could have been asked about Lanza.

Across the Atlantic, a number of European countries have also been seized with a similar apprehension, as reports of young Muslims going off to fight in Syria surface. For example, here in Belgium, police recently raided dozens of homes of suspected recruiters and politicians are talking about taking drastic measures, such as confiscating the identity papers of young men at risk of taking flight or even passing specific legislation.

Although I understand why the state would be concerned about the security risk posed by traumatised and possibly radicalised fighters when they return, the fact that fewer than a hundred Belgian Muslims are thought to be fighting in Syria suggests that the public panic far outweighs the actual riskss.

It is high time for Europe and the United States to do some soul-searching and be honest with themselves about where the threats to their domestic security truly lie. This will not only aid them in underwriting the safety of their citizens, it will also help remove the distrust surrounding a stigmatised minority.

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in The National on 27 April 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

The clash within civilisations

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)

This year marks the 20th anniversary of the clash of civilizations theory, but Samuel P Huntington was wrong.

Thursday 28 March 2013

A decade has passed since the blood-drenched invasion of Iraq began, unleashing a wave of destruction not seen in that part of the world since at least the Mongol sacking of Baghdad in the mid-13th century.

Unsurprisingly, the 10th anniversary has prompted immense media attention, in the United States and Europe, as well as in Iraq itself and the broader Middle East. In light of the carnage that has ensued following that fateful decision to invade, a lot of the public debate has focused on whether the war was justified and worthwhile.

The cheerleaders of the war argue that the invasion was just, the subsequent carnage was an unfortunate but collateral consequence of a benign act of goodwill, and that errors were made in the execution of the campaign but the principle was essentially sound.

Critics, like myself, see the wholesale destruction of Iraq and the chaos besetting it – which was chillingly illustrated by the deadly car bombings which rocked Baghdad on the 10th anniversary – as clear proof that the US-led intervention was not only unjustified but flawed.

In order to understand why, we need to rewind another 10 years, back to another important anniversary which has largely fallen under the media’s radar. Through some fluke of history, the theory which largely justified the Iraq war and provided it with its ideological underpinning was formulated exactly a decade earlier.

In an incredibly influential essay published 20 years ago in Foreign Affairs, the late Samuel P Huntington first outlined his clash of civilisations theory, which he later elaborated on and fleshed out in a book published in 1996.

Huntington argued that “the fundamental source of conflict” in the post-Cold War era would be not ideological or economic but “cultural”. “The clash of civilisations will dominate global politics. The fault lines between civilisations will be the battle lines of the future,” the Harvard professor argued.

Huntington divided the world into some half a dozen major civilisational groups which, he posited, would clash at two levels: local “fault line conflicts” where civilisations overlap and “core state conflicts” between the major states of different civilisations.

On the 20th anniversary of this controversial theory and given how influential it has been and remains, it is useful to analyse whether or not Huntington was right. Has a clash of civilisations emerged, as Huntington predicted, over the past two decades?

Supporters of Huntington’s hypothesis answer with an unequivocal “yes”. They point to the inhumane atrocities committed in the United States by Islamic extremists on 11 September 2001, the subsequent clash with al-Qaeda, the wars in Afghanistan and Iraq, as well as the rise of Islamist parties during the “Arab Spring” as confirmation that a clash is underway.

Critics, like the scholar Noam Chomsky, have maintained that the clash of civilisations is simply the symptom of an empire, i.e. Pax Americana, in search of another justification for its imperial aspirations after the Cold War paradigm fell apart with the collapse of the Soviet bloc.

The late Edward Said, the renowned author of Orientalism, saw in Huntington’s theory an extension of the pseudo-scientific Orientalist scholarship which had been used for at least a couple of centuries to justify European and Western hegemony. In an essay entitled The Clash of Ignorances¸ published shortly after 9/11, Said argued that Huntington ignored “the internal dynamics and plurality of every civilisation” and “the fact that the major contest in most modern cultures concerns the definition or interpretation of each culture”.

Personally, I find that, though the idea, in one form or another, of a clash of civilisations is as old as the hills – examples include the historical notions of jihads and crusades, not to mention the idea of “civilisation” versus “barbarity” espoused by most dominant powers throughout the centuries – this does not make it any more valid or true.

Far more often than not, what has been dressed up as a clash of values is really just a clash of interests parading as something less selfish than it actually is. Although culture and ideology can, on rare occasions, lead to conflict, for the most part, societies enter into conflicts due to clashes of interests.

And in such a context, proximity is traditionally a far greater cause of friction than culture. That is why conflicts within self-identified cultural or civilisational groups are often greater than those between them. Over the centuries, Christians and Muslims have gone to war and killed more of their coreligionists than each other, as the carnage of two world wars in Europe shows all too clearly.

That would explain, for instance, why the United States decided to invade Saddam Hussein’s secular Iraq, even though it was a sworn enemy of al-Qaeda and jihadist Islam, yet is bosom buddies with Saudi Arabia, the hotbed of reactionary Wahhabism, which it exports around the region and the world, and the home of most of the hijackers who took part in the 11 September attacks.

And alliances which cut across supposed civilisational lines have an ancient pedigree. Examples include the Arabs allying themselves with the British and the French against the Turks, or the Ottomans fighting alongside the Germans in World War I against the British, French and Russians. In fact, throughout its centuries as a major power, the Ottoman Empire’s alliances shifted between various Christian European states, including France, Poland, as well as the Protestant Reformation against the Catholic House of Habsburg.

Moreover, Huntington’s hypothesis is further undermined by what I like to call the “mash of civilisations”. Each so-called civilisation is actually a volatile, constantly changing hybrid of ideas and cultural influences.

In fact, if we must group civilisations together, then I would place the West and Islam in the same group because they both share common roots in the Abrahamic tradition, not to mention the Greek and Hellenistic, Mesopotamian and Egyptian influences, as well as the modern importance of the Enlightenment, not just for Western reform movements but also for secularising and modernising movements in the Middle East. I would go so far as to say that Europe and the Middle East, especially the Mediterranean countries, have more in common with each other than they do with their co-religionists in Africa and further east in Asia.

So, if there has not been a clash of civilisations, what has emerged since the end of the Cold War?

At one level, there are the brewing clashes of interests between the great powers, as America tries to hold on to its waning global reach, Russia tries to claw back the influence it lost following the implosion of the Soviet Union and China, after years of quiet growth in the background, begins to flex its muscles on the foreign stage, both to advance its emerging “strategic interests” and for prestige.

On another level, cultures have clashed, but not between civilisations, as Huntington believed they would, but within them. This clash within civilisations is currently playing itself out most visibly in the Middle East.

In addition to the sectarian monster unleashed by the anarchy in Iraq, the revolutionary wave that has swept through the region has brought to the fore, and into sharp relief, the major fault lines and clashes within each society and, to a lesser extent, between them. There are the conflicts between the secular and religious, between majorities and minorities, between women and men, between the young and old, between modernists and traditionalists, between the haves and have-nots, and so on.

Although less pronounced, at least for the time being, these same internal tensions are being witnessed in the West, as reflected in the rising influence of Christian fundamentalism in the United States and the extreme right in Europe, as well as the large-scale social protests, from years of street battles in Greece to the Occupy Wall Street movement of the “99%”.

In Europe, particularly, class conflict is intensifying on the back of the economic crisis triggered by neo-liberal excess, as the poor and middle-classes are forced, through bailouts and austerity, to finance what has effectively become a welfare state for the rich. This is putting in jeopardy not only the much-vaunted European social model but also the EU enterprise itself.

If the European Union is not reinvented along more equitable lines and emerges out of this crisis, instead, much weakened, then it will likely leave a petty-nationalistic sized hole in the European arena which could eventually cause the conflicts currently taking place within individual countries to spill across borders.

In the second decade of the 21st century, a major challenge facing us all is not the clash of civilisations but the clash within civilisations. This internal cultural struggle is largely caused by the growing socio-economic inequalities that have emerged in just about every country in the world.

If these inequities are not addressed effectively, at both the local and global levels, then intolerance will grow and conflicts will continue to consume individual societies, with the danger that they will spill over into other countries, potentially spiraling out of control.

___

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in The Huffington Post on 21 March 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

De Europese Unie en de ‘Viktator’ van Hongarije

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)

Swaan van Iterson

De EU krijgt een keiharde middelvinger van de ‘Viktator’ van Hongarije. De Unie moet nu resolute actie ondernemen om haar legitimiteit te redden.

Vrijdag 15 maart 2013

Protestborden voor de demonstratie in Brussel. Photo: ps://www.facebook.com/#!/freepresshun?fref=ts

Protestborden voor de demonstratie in Brussel. Photo: ps://www.facebook.com/#!/freepresshun?fref=ts

“Je schaamt je altijd als je erachter komt dat je geen held bent, maar een sukkel, de eeuwige pineut van de geschiedenis.”  Dit schreef Sándor Márai in zijn boek Land, land… Daarin beschrijft hij zijn herinneringen aan Hongarije tijdens de Duitse bezetting in 1944, de bevrijding van de Russen en de daaropvolgende communistische dictatuur.

Die zin bleef door mijn hoofd spoken toen ik tot mijn opluchting las dat diverse Europese parlementariërs, waaronder Guy Verhofstadt, leider van de Alliantie van Liberalen en Democraten voor Europa, een oproep deden om de zorgwekkende situatie in Hongarije te bespreken tijdens de topontmoeting van de Europees Raad in Brussel.

Op maandag 11 maart nam het Hongaarse parlement een set omstreden constitutionele amendementen aan. De benodigde stemmen die de Fidesz partij nodig had werden met gemak behaald: 265 stemden voor, 11 tegen. 33 parlementsleden onthielden zich van een stem. Aangezien de Fidesz partij een tweederde meerderheid heeft in het Hongaarse parlement, is deze overwinning niet verbazingwekkend.

Het vierde amendement, waarvan diverse voorstellen eerder door het Constitutioneel Hof in Hongarije werden verworpen, staat bol van veranderingen die indruisen tegen fundamentele waarden van de Europese Unie. Een greep uit de talloze voorstellen: alleen de verbintenis tussen man en vrouw wordt expliciet erkend. Het parlement gaat bepalen of een religieuze gemeenschap ook de status krijgt van een officiële religie en hoeft haar keuze verder niet te verantwoorden.

Studenten zullen wel twee keer moeten gaan nadenken of ze studiefinanciering van de staat willen ontvangen, want dat zal ze verplichten om na hun afstuderen voor een vastgestelde periode in Hongarije te werken. Dakloosheid kan worden gecriminaliseerd om zodoende depublieke orde, veiligheid, gezondheid en culturele waarden” te behouden. De uitzending van politieke campagnes zal voortaan worden beperkt tot de door de staat gecontroleerde media.

En misschien nog wel het zorgwekkendst: het mandaat van het Constitutioneel hof zal drastisch worden ingeperkt. Het hof, bijvoorbeeld, mag niet meer refereren aan haar eigen wetgeving van voor 1 januari 2012, de dag dat de nieuwe grondwet van kracht ging. Daarnaast zal het hof toekomstige amendementen niet meer mogen beoordelen op inhoud, maar slechts op procedurele gronden.

De Raad van Europa verzocht uitstel van de stemming over het amendement, en onder anderen Martin Schulz (President Europees Parlement) en Jose Manual Barrosso (President Europese Commissie), uitten hun zorgen.

Al eerder ontving Viktor Orbán, minister-president van Hongarije, kritiek vanuit Europa. Hij leek op bepaalde gebieden toe te geven aan de verzoeken van Europa, maar blijkbaar bevalt die positie hem niet. De ‘Viktator’ gaat gewoon door. Over de details van het amendement valt te discussiëren, maar een ding is duidelijk: dit document en haar aanname door het parlement zijn een keiharde middelvinger naar de Europese Unie. En Viktor Orbán lacht.

Nú is het tijd dat de Europese Unie resolute actie gaat ondernemen. Grote kans dat Orbán zijn neus ophaalt als Hongarije bijvoorbeeld in lijn met artikel zeven van het EU verdrag haar stemrecht wordt ontnomen.  Hij schrijft veel liever zelf zijn geschiedenis.

Maar alleen al om de legitimiteit van de Unie te kunnen redden moet er nu iets gebeuren. Het omstreden amendement dat dreigt te worden doorgevoerd is helaas slechts een formele uiting van de vele zorgwekkende ontwikkelingen die zich op alle niveaus van de Hongaarse samenleving voordoen. Als de grens nu niet is bereikt, vraag ik mij sterk af wat de Europese Unie op dit gebied ooit nog zal kunnen betekenen: of de Unie liever als sukkel de geschiedenis in gaat, dan nu te laten zien waar zij voor staat.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.0/10 (2 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Tags: , , , , , , , , ,

Related posts

Gay pride (and prejudice) through the ages

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)

By Khaled Diab

Historical examples of homosexuality being tolerated by Judaism, Christianity and Islam can help overcome homophobia and reinvent these faiths.

Thursday 28 February 2013

Were the Christian martyrs Saint Sergius and Saint Bacchus involved in a medieval "same-sex union"?

Were the Christian martyrs Saint Sergius and Saint Bacchus involved in a medieval “same-sex union”?

It is almost spring, and love, of the gay variety, seems truly to be in the air. The last few weeks have brought a constant stream of good news for LGBT communities in Europe, not to mention encouraging developments in the United States and even within the Catholic Church.

British and French MPs spread the love in the run up to Valentine’s Day by giving non-heterosexual marriage a resounding vote of confidence, while Germany’s Constitutional Court ruled in favour of so-called “successive adoption” by same-sex couples.

Across the Atlantic, where same-sex marriage has faced stiff opposition from religious and social conservatives, a pro-gay marriage ad campaign featuring prominent Democrats and Republicans, including Dick Cheney and Colin Powell, has just been released, while there is talk that Barack Obama is planning to utilise the Supreme Court to push for same-sex matrimony.

Homosexuals, not to mention feminists, have toasted the resignation of Pope Benedict XVI, who “made homophobia one of his battle cries”, according to one activist. This has left many in the LGBT community hopeful that the next and future popes will be more relaxed towards questions of sexuality, while activists have been urging the Vatican to wake up to reality.

“There are absolutely no grounds for considering homosexual unions to be in any way similar or even remotely analogous to God’s plan for marriage and family,”  wrote Cardinal Ratzinger, the Holy Father’s previous incarnation, in an opinion he wrote for his predecessor Pope John Paul II in 2003 on the issue of same-sex marriage.

Why? Apparently, because “marriage is holy, while homosexual acts go against the natural moral law”.

Although the argument that homosexuality is unnatural is contrary to the available scientific evidence and undoubtedly angers gay communities and their supporters, this idea is common not only in the Catholic Church, but in other branches of Christianity, Judaism and Islam.

However, despite Ratzinger’s protestations, deep, deep inside Christianity’s historic closet, there was greater tolerance of homosexuality than appears at first sight. Although the medieval and pre-modern church, especially during the various inquisitions, was well-known for persecuting and killing homosexuals, it may, at least at times, have been rather gay-friendly.

For example, though the modern clergy, with the exception of some reformist churches, tends to reject the idea of gay marriage, it appears that two men – but not women – could sometimes be joined in holy union in the Middle Ages.

In a practice known as Adelphopoiesis, two men would be joined in what American history professor John Boswell has controversially described as “same-sex unions”, although his contention has been challenged by the clergy and other scholars who insist that, though the practice walked and talked rather like a church wedding, the union in question was actually a spiritual and celibate one and closer to the concept of “blood brotherhood”.

Although the practice of Adelphopoiesis may strike the modern reader as surprising, once it is placed in the context of Greco-Roman culture, which had a profound impact on early Christian and Muslim ideals, it is not. In the male-centric classical view, men’s affection for each other was the most sublime form of love, while women didn’t really count for much, as attested to by the absence or belittling of lesbianism in classical, Judaic, Christian and Islamic traditions.

This idea of the superiority of male love, and the tolerance thereof, can be seen in the odes to homoerotic passion of the camp and irreverent Abu Nuwas, the Abbasid court laureate who was believed to be the greatest poet in Islam, and whose work was not censored, strangely enough, until the early 20th century.

Moreover, medieval Islamic scholars tended to hold that male homosexual acts did not merit worldly punishment, rather like how ancient Jewish legal practices upheld such strict rules of evidence in cases of “sodomy” that it was near impossible to prove and secure a death sentence. This is a far cry from the contemporary puritanical attitude towards homosexuality in much of the Muslim world, where gay people often potentially face the death penalty

The sublimation of mutual male affection has been (re-)interpreted by modern scholars, commentators and even clergy as a sign of homosexuality in the most unexpected quarters. Not only have many interpreted Jalal al-Din Rumi’s love poetry, or ghazal, dedicated to his older spiritual master Shams-e-Tabrizi, as a sign that the legendary Sufi poet had homosexual tendencies, there have even been suggestions that none other than Jesus Christ was gay.

That a man in his 30s apparently had no wife or girlfriend, even though Jewish law would have allowed him to marry, but was friends with a prostitute, hung out with a dozen other blokes, including one “Beloved Disciple”, in the words of the Gospel of John, could be interpreted as repressed homosexuality by the modern secular ear. Needless to say, the very suggestion is rejected as outrageous and insulting by the church and the majority of Christians.

Although early Christianity and medieval Islam seemed to have adopted some elements of the classical tolerance of certain aspects of homosexuality, at least the male variety of it, all the Abrahamic faiths have inherited the Old Testament tradition which condemns as sinful homosexual acts (the idea of homosexuality or sexual orientation did not really exist until modern times, or was at the very least more fluid).

For instance, both Christianity and Judaism draw on the Book of Leviticus (18:22) which commands the believer: “Thou shalt not lie with mankind, as with womankind: it is abomination.”

One reason why homosexuality elicits such a disproportionate reaction in all three religions is because of its powerful potential to subvert the traditional patriarchal order. Traditional models of marriage, after all, are more about procreation than recreation, and about prescribing and cementing a strict gender hierarchy, in which man sits on the throne and woman washes his royal feet. “Same-sex marriage fundamentally challenges the basic sexual premises of marriage as a contract,” writes Kecia Ali, a professor of religion, in her taboo-shaking book Sexual Ethics and Islam.

The most common justification for the prohibition on homosexual behaviour in the Judeo-Christian-Islamic tradition is, of course, the allegorical tale of Sodom and Gomorrah, two Biblical cities which were destroyed by fire and brimstone for their sinfulness. Although none of the scriptures spell out homosexuality as the nature of the sins committed by the Sodomites, who wanted to rape God’s angels, sodomy, or liwat (i.e. pertaining to Lot’s people) to Muslims, has for centuries been assumed to relate to anal sex, or more broadly, homosexual male intercourse.

This is not a valid connection to make, many contemporary activists claim. “Reading the story of Sodom as being about homosexuality is like reading the story of an axe murderer as being about an axe,” writes Jay Michaelson, the American-Jewish academic and activist.

But is such revisionism honest? I believe that, in the balance of things, the Abrahamic tradition is homophobic, as was the Greco-Roman tradition, though to a lesser degree. Nevertheless, though such revisionism may not be honest, it is useful and perhaps even necessary, to bring religion into the 21st century.

While I personally reject religion because of its intrinsic contradictions and inherent unfairness, I accept that faith can give a structure to the world for believers, and a perceived higher purpose to their lives.

That is why religion has been invented and reinvented endlessly over the centuries. What we call Judaism, Christianity and Islam today, for instance, bears little resemblance to their original counterparts. And just as no modern believer seriously accepts their religions’ ancient attitudes towards, for example, slavery and warfare, people will one day hopefully look back on the current debate over homosexuality and faith as archaic.

___

Follow Khaled Diab on Twitter.

This article first appeared in Haaretz on 26 February 2013.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (1 vote cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +1 (from 1 vote)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts

Hungary’s forgotten generation

 
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.6/10 (8 votes cast)

By Swaan van Iterson

With the surge in polarised power politics, young Hungarians, excluded and frustrated, are falling prey to extremism and its twin menace, apathy.

Wednesday 5 September 2012

Our dinner on a summer night started with a shot of Palinka, a traditional Hungarian fruit brandy.  The occasion that had brought all these family and friends together was the name day (névnap) of one of the guests, a tradition in many countries celebrating the day of the saint after whom one is named. Although name days are not celebrated in my country (the Netherlands), it was a nice opportunity to get together, eat, drink and talk.

The dinner started very cordially. We talked about Hungarian wines, the weather, the ins and outs of the divorce of close friends, and made fun of the dissatisfaction of one of the guests with the amount of meat in the food.

The calm didn’t last long. Soon enough, the topic switched to Hungarian politics. One of our guests started to talk furiously about what he regarded as the biased international news coverage of Hungarian affairs: “The international media very often paints a picture of Hungary as the new antisemitic, racist hub of Europe which is growing into a dictatorship,” he complained.

In his view, what is happening in Hungary is sensationalised and ignores the efforts made in the country to improve the situation and forge a sense of collectivity in society. Maybe it was because of the wine and the Palinka, but our guest’s face started to turn an alarming shade of red.

While until two years ago Hungary was only occasionally mentioned in the international media, recent developments in the country have become hot news.  The New York Times, The Guardian and The Economist regularly publish updates on Hungarian politics, and more and more blogs devoted to following the latest developments are appearing online. Since Viktor Orbán and his right-wing conservative Fidesz party gained a two-thirds majority in the parliamentary elections of 2010, various controversial laws and a new constitution are being implemented in the country. The European Commission is closely monitoring the new media law, in which a media authority is appointed to vet whether journalists report in a “moral” and “objective” way.  In addition, the IMF and Orbán are playing cat and mouse around the sensitive issues of the independence of the Hungarian central bank and possible financial help.

On 31 August, Ramil Safarov, an Azeri soldier serving his sentence in Hungary for killing an Armenian soldier in Budapest in 2004, was sent home to Azerbaijan. The release of Safarov, and the rumoured money involved, made this peculiar international gesture by the Hungarian government headline news abroad.

However, while the big fish are being watched, little attention is paid to what must be the small fry in the view of the international media: the Hungarian people themselves.  To get an idea of what young Hungarians think, I asked the son of our furious guest to share his views on the ongoing debate. He looked at me, smiled, took a big sip of his wine and said: “You know, there are two sides in Hungary that do not talk to each other, both of them say something different, none of them tells the truth, and it doesn’t make a fucking difference what you think. That is the system I live in. Besides, nagyon nem szeretek politizálni, I really do not like to talk politics.”

Being half-Hungarian myself, that last sentence did not sound unfamiliar to me at all. I once talked about the broader meaning of the word politizálni with my friend Thomas Escritt, a journalist who writes regularly about Hungary. “Besides the fact that the word politizálni does not exist in English, it is difficult to translate because the semantics are all different,” he noted. “In Northern Europe, talking about politics is regarded as boring. In Holland, it means I’m not square, I prefer to talk about women. In Hungary, talking about politics is dangerous. ‘Nem szeretek politizálni’ means I’m innocent, leave me alone.”

Well, let’s go against this traditional Hungarian aversion and talk politics, and those two sides our young guest was describing. The ruling Fidesz party forms a powerful rightwing conservative bloc with its solid majority in the parliament. According to the most recent polls, Orbán’s party is still the most popular, with 30.4% of Hungarians supporting it. On the far right, Jobbik (the third largest party, with 14.5% in the most recent polls) gives voice to the extreme manifestation of nationalist sentiments currently bubbling up in Hungary, with one of their main goals being to wipe out gypsy or Roma “criminality” and to halt the supposed dominance of Jews in Hungarian politics and finances.

On the left side of the political spectrum, the second biggest party in Hungarian politics (20.5%) is the Hungarian Socialist Party (MSZP), whose credibility shrank dramatically after the notorious “Balatonőszöd speech” in 2006. In this speech, the former prime minister, Ferenc Gyurcsány, admitted to his fellow party members that “we have been lying for the last one and a half to two years” about the economic situation in Hungary. The confidential speech was taped and broadcasted by Magyar Rádió (Hungarian Radio), which led to mass protests and riots in Hungary.

In 2011, Gyurcsány officially distanced himself from MSZP when he formed the newest, smallest party in Hungary, the Democratic Coalition, or DK, (2.4%). Together with Jobbik, the green party, which is known as Politics Can Be Different, or LMP (6.8%), attracts a high percentage of young voters. But the biggest political winner in Hungary seems to be apathy or disillusionment, with 48.6% of Hungarian saying they are undecided.

The political discourse is not particularly friendly. The ‘Socialists’ and ‘Liberals’ accuse the rightwing conservatives of being nationalistic, close-minded and sometimes even fascistic. These “Nazis”, in their turn, argue that the “ex-Commies” are sellout hippies who let Israel and Western European countries eat up the Hungarian economy, and that they will NOT allow Hungary to be dominated by the European Union after years of Soviet occupation. “Hungary for the Hungarians,” insist the conservatives, whether they live inside or outside of the modern borders of the country.

In the course of my research on Hungarian youth and their relationship with ultra-nationalist, rightwing politics, I have found plenty of examples that fit the discourse of both the right and left. During the filming for my documentary All for Hungary, which explores why a significant proportion of students in higher education identify with the Jobbik party, I talked to numerous young people, such as during the rallies organised to mark the 1956 Hungarian uprising against Soviet rule.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

The first guy in the video above explained that voting for Jobbik was a logical decision. In his view, the left is corrupt, the right has turned bad too, the greens live in a utopian tomorrow, and so the extreme right is the only way to build Hungary’s future – this, to him, made perfect sense. This young man looks quite friendly, and keen on kick-starting that political career, so why not start in front of the camera.

The second group in the video – with their camouflage trousers and heavy boots – has a much darker aura surrounding them. These young men are all university students, but they don’t look very inviting to start a political discussion with. They seem to fit the “close-minded” and “fascist” stereotypes.

Let’s skip a few months and move on to another event which took place earlier this year. While Orbán assured tens of thousands at a pro-government rally that “over his dead body” would he allow the European Union to reduce Hungary to the status of a “colony”, Milla (One Million for the Freedom of the Press in Hungary) organised a counter-demonstration. What started as a Facebook group against restrictive media laws grew into a broader civil organisation opposed to the current societal developments in Hungary and the restrictive politics of the Fidesz party.

Several friends and I went out on the streets to canvass young people at this gathering on what kind of Hungary they wanted to live in.  The young man in the video below – who wants to live in a society where it is not seen as strange or unusual for people to help the poor and refuse “to live in shit” – would probably fit perfectly into the rightwing stereotype of the blabbering “hippy” leftist who believes that all you need is love.

You need to a flashplayer enabled browser to view this YouTube video

It is very easy to identify examples that fit the stereotypes. And everyone uses stereotypes to a certain degree. They are, after all, a way of making the world seem less complicated and easier to grasps. But they do not help us to understand society and the root causes behind societal developments and the choices people make. While politics may be the area of life where stereotypes are used the most, it is also where they can be most dangerous.

We need to look further and explore what motivations are behind political affiliations and listen to what different parties have to say. This is one of the core problems in Hungarian politics: people do not actually listen to each other and are satisfied to dehumanise and demonise their opponents.  The consequence? Society becomes polarised and fractured, instead of unified, on every single level.

As the partisans of the right spin further apart from the left in Hungary, much of the population is left, as the earlier poll suggested, stuck in the middle, unhappy with both sides. Many Hungarians agree with what our young guest asserted: “It doesn’t make a fucking difference what you think. That is the system I live in.”

This disillusionment, along with high unemployment, might explain why a recent survey, carried out by Hungary’s TÁRKI social research institute, showed that nearly half of Hungarians aged 19 to 29 wants to emigrate.

 


<!–[if !supportAnnotations]–><!–[endif]–>

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 9.6/10 (8 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: +3 (from 5 votes)
Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Related posts